Retskritisk Forum

Retskritisk Forum er en studenterforening for jurastuderende ved Aarhus Universitet, der består af frivillige jurastuderende fra alle årgange. Foreningen er politisk neutral og vores mål er at vise de studerende, at der er en verden uden for pensum. Dette gøres bl.a. ved at sætte fokus på aktuelle retlige problemstillinger og retspolitiske udfordringer gennem en række debatoplæg samt solooplæg med "de tunge drenge" indenfor den juridiske verden.