Partnerskabet i Urbanplanen

Partnerskabet er den boligsociale indsats i Urbanplanen, 2300 København S