Byvandring.nu - Jødefejden 200 år - med Paul Hartvigson

07 sep 2019 kl. 13:00 - 15:00

Ved Absalonstatuen på Højbro Plads, Højbro Pl., 1200 København

Aftenen før jeg kom var just udbrudt den saakaldte »Jødefeide«,
der da strakte sig gjennem flere af Europas Lande;
hele Byen var i Bevægelse, stor Menneskestimmel paa Gaderne;
dog al den Larm og Tummel overraskede mig ikke, den svarede just til det Røre,
jeg havde tænkt mig, der altid maatte være i Kjøbenhavn, min Verdens Stad.

Turen følger begivenheder i september 1820, midt i den danske guldalder. Det var den sidste lejlighed, hvor grupper af Københavnere forfulgte dette mindretal. 

Jødernes havde en hård og kringlet vej til at blive en del af det danske samfund. Vi følger dem fra de er et foragtet mindretal, til de bliver en del af samfundet. De skal gennemgå forfølgelser og tåle fordomme på vejen.

Vi ser hvor jøderne traditionelt boede, og møder nogle af de mennesker som fandt deres plads i og gjorde indtryk på Danmark, både dem der konverterede, som fru Heiberg, de trofaste, som Rabbi Wolff, eller Meir Goldschmidt, der tilbragte et liv mellem det danske og det jødiske.