City Link FRB/CPH: REIMAGINING THE CITY

30 okt 2015 kl. 08:30 - 14:00

Novozymes' kantine, Hillerødgade 42, 2200 København

==For English version see below==

City Link og GivRum inviterer til en dag i byens tegn, med fokus på transformation af byens rum gennem kunstneriske og kreative strategier og metoder, og hvor borgerinddragelse og samskabelse bliver taget under kærlig, kritisk behandling.

City Link 2015: Reimagining the City vil byde på oplæg og debatter, workshops og udstillinger samt middag og pop-up koncerter. Igennem dagen vil vi blive kastet ud i nye måder at tænke kreativitet og sociale fællesskaber, og gennem best practice eksempler vil vi opnå nye perspektiver på, hvordan vi kan arbejde imod bedre løsninger i vores by. Tag din nabo, kollega, barn eller ven under armen, når vi sammen vil udforske byens rum på ydre Frederiksberg og ydre Nørrebro, ved brug af kreative metoder.

OVERORDNET PROGRAM:
09.00 - 14.00: SYMPOSIUM, NOVOZYMES’ unikke kantine på Hillerødgade 42. Note: Vil foregå på engelsk.
Registrering fra kl. 08.30

Talk+Paneldebat 1: Hvem ejer retten til byen, og hvilke metoder og strategier kan vi bruge til at sikre at byen bliver et levende, demokratisk og sanseligt rum, hvor borgerne bliver hørt, og udfordret til at tage del?

Voices: Jan Lilliendahl Larsen (Urbanist, Supertanker) / Mads Boserup (TagTomat) / Martin Voola (Dome of Visions) / Jenny Humberstone (HERE+NOW)

Talk+Paneldebat 2: Hvordan kan vi bruge kunsten som kritisk og sanseligt værktøj, og hvilke udfordringer findes i arbejdet med kunst og billedkunstneriske strategier i offentlige byrum?

Voices: Tanya Toft (Kurator og Ph.d.) / Morvern Cunningham (LeithLate) / Ulrikke Neergaard (Somewhere) / Kirsten Dufour (Astrid Noack)

14.00 - 18.00: WORKSHOPS. Forskellige steder i området
Fra klokken 14 vil vi i samarbejde med lokale, urbane initiativer, udforske og udvikle byens rum, gennem et flersporet workshopforløb og citywalk, faciliteret af: Creative Roots: Collective Urbanism, TagTomat, Harvest Skateboard Company, ContainerBy Detours, Lise Eiler og Somewhere.

17.00 - 23.00 POLAR TWINS OPENING + BYHØST MIDDAG. RumOs, Glentevej 70A, 1. sal.
I forbindelse med City Link Festivalen har seks danske og seks skotske kunstnere og kuratorer deltaget i en kunstner-udveksling, hvor de har undersøgt hinandens byer og rum og ladet processen inspirere til nye værker. Værkerne afspejler tanker om rejse og bevægelse, fremmedgørelse og hjemlighed, lokalhistorie og reflekterer over forskelligheden mellem byer i almindelighed og København og Edinburgh i særdeleshed.

Deltagende kunstnere: Jamie Johnson / Rabiya Choudhry / Anneli Holstrom / Jessica Harrison / Kevin Harman / Luise Sejersen / Peter Voss-Knude / Christian Bang Jensen / Suada Demirovic / Lisa Bregneager

Udstillingen er kurateret af Miriam Wistreich og Morvern Cunningham

PROGRAM
17.00: Minikoncert med Musikhøjskolens Spirekor & Lisa Bregneager
19.00: Byhøst disker op med en 3-retters menu i samarbejde med de dygtige kokke fra Foodoir. Her fortolker kokkene "suppe, steg og is-konceptet" ud fra Skotlands kulinariske verden med danske lokale råvarer og nordisk kogekunst. Det hele serveres som gå-stå-og-spis middag, så du kan tage hver ret med ud og gå på opdagelse i udstillingen og de andre mennesker. Sæsonen betyder at naturen lige nu er et overflødighedshorn af gode sager, så Byhøst sørger også for at der er vilde, lokalt plukkede sager på tallerkenen.
21.00: Minikoncert med sanger, sangskriver og producer Lisa Alma

Bar & DJ Mikkel Sönnichsen hele aftenen.

Udstillingen er åben fredag d. 30. oktober fra 14-23 og lørdag d. 31. oktober 12-17

UDSTILLING: HOLD ME DEAR. FOUR CITIES, (EXTRA) ORDINARY PLACES. Under Bispeengbuen.
14.00-18.00. Det Edinburghske design-studie HERE + NOW kuraterer fotoprojektet Hold Me Dear. Hold Me Dear er en fejring af byer, hvor lokale borgere fra City Link-byerne Edinburgh, Hamburg, København og Istanbul har bidraget med billeder af steder i deres by, som de holder særligt af. Vi glæder os over at kunne fremvise et udsnit af udstillingen Hold Me Dear til Frederiksberg.

Symposium: 50 kr. inklusiv frokost, kaffe og te. OBS: Begrænset antal billetter.

Workshops: Fri entré. OBS: Tilmelding påkrævet ved deltagelse fra grupper på mere end 10.

Middag: Ved køb af billet. Mere information følger. Pop-up koncerter og udstilling: Fri entré.

For mere information skriv til: maria@givrum.nu

============================

City Link and GivRum invite everyone to be part of an exciting day where we will celebrate the city together. The focus of the day is transformation of city space through artistic and creative strategies and methods, and the concepts of citizen involvement and co-creation will be studied with a kind and critical treatment.

City Link 2015: Reimagining the City will contain talks and debates, workshops, exhibitions, dinner and pop-up concerts. Throughout the day we will explore new ways of thinking about creativity and social communities, and through best practice examples we will gain new insights and perspectives on how we can work towards better solutions in our cities. Bring your neighbour, colleague, child or friend to a day where we will explore urban space together in Frederiksberg and Nørrebro through creative methods.

PROGRAMME
9AM – 2 PM: Symposium, Novozymes’ unique canteen on Hillerødgade 42. Note: Programme in English.
Registration 8.30 AM

Talk+Panel Debate 1: Who owns the right to the city, and what methods and strategies can we use to ensure that the city becomes a living, democratic and sensorial space, where the citizens are heard, and encouraged to participate?

Voices: Jan Lilliendahl Larsen (Urbanist, Supertanker) / Mads Boserup (TagTomat) / Martin Voola (Dome of Visions) / Jenny Humberstone (HERE+NOW)

Talk+Panel Debate 2: How can we use art as a critical and sensorial tool, and what challenges exist in the work of arts and visual arts’ strategies in the public space?

Voices: Tanya Toft (Curator and Ph.d.) / Morvern Cunningham (LeithLate) / Ulrikke Neergaard (Somewhere) / Kirsten Dufour (Astrid Noack)

2 PM – 6 PM: Workshops. Various locations in the area.
In collaboration with local urban initiatives we will explore and develop city space through multiple workshops and a city walk facilitated by: Creative Roots: Collective Urbanism, TagTomat, Harvest Skateboard Company,ContainerBy Detours, Lise Eiler, and Somewhere.

5 PM – 11 PM: POLAR TWINS OPENING + BYHØST DINNER. RumOs, Glentevej 70A, 1. sal.
Polar Twins is the result of a six month artist exchange, in which six Danish and six Scottish artists and curators have visited each other’s cities, exchanging ideas and experiences. The exhibition sees new work inspired by the exchange, showing themes of travel and movement, alienation and home, looking at local histories and reflecting over the differences between cities in general and Copenhagen and Edinburgh in particular.

Exhibiting artists: Jamie Johnson / Rabiya Choudhry / Anneli Holstrom / Jessica Harrison / Kevin Harman / Luise Sejersen / Peter Voss-Knude / Christian Bang Jensen / Suada Demirovic / Lisa Bregneager
The exhibition is curated by Morvern Cunningham & Miriam Wistreich

PROGRAM
17.00: Miniconcert with the Frederiksberg Music School youth choir “Spirekoret” & Lisa Bregneager

19.00: Byhøst and Foodoir will provide a 3-course menu. The chefs interpret the Danish concept of "suppe, steg og is" through Scotland’s culinary tradition using local Danish produce and Nordic cooking. Served as a standing dinner, you’ll be able to experience the exhibition and make new friends at the same time.

21.00: Miniconcert with singer-songwriter/producer Lisa Alma
Bar & DJ Mikkel Sönnichsen all night

EXHIBITION: HOLD ME DEAR. FOUR CITIES, (EXTRA) ORDINARY PLACES. Below Bispeengbuen.
2 PM - 6 PM. The Edinburgh based design studio HERE+NOW curate a photography project named Hold Me Dear: A celebration of cities, where local citizens have been invited to take pictures of favourite spots in their cities. We are pleased to show a specially selected extract from this exhibition in Frederiksberg.

Symposium: 50 kr. Incl. lunch, coffee and tea. NB: Limited number of tickets.

Workshops: Free entrance. NB: Registration required for groups more than 10.

Dinner: Ticketed. More information to follow.

Pop-up concerts and Exhibition: Free entrance.

For more information please contact: maria@givrum.nu

SPONSORS: Frederiksberg Fonden, Frederiksberg Kommune, Områdefornyelse Nordre Fasanvej, Områdefornyelse Fuglekvarteret, GivRum.

SYMPOSIUM

Salg lukket