Folkemødet: Tænk i borgere fremfor siloer

15 jun 2018 kl. 16:30 - 17:30

DACs telt på Folkemødet – F22 (Bibliotekshaven), Strandvejen 14, 3770 Allinge


Tænk i borgere frem for siloer
Samskabelse og inddragelse - Hvad får borgere og forvaltninger ud af at det? Hvordan kan vi få mere?

Samskabelse, inddragelse og ejerskab – Hvordan får vi meget mere af det? Og hvad gør man af gode erfaringer andre steder i verden? : Borgernes hverdag kan drive værket! Hvad oplever borgerne? Hvordan bryder forvaltninger med silotænkning? Der er nye tilgange og opbrud i den traditionelle forvaltningskultur. Drevet af presset fra klima, miljø, økonomi og forandringer i bosætningsformer og bosætningsmønstre. Der er opstået nye måder at gå til udfordringerne på, på tværs af forvaltninger og traditionelle organisationsformer. Samtænkning af cykelstier og klimasikring, en borger designet skybrudsplan i Hvidovre. Kolding Bypark, udviklet på tværs af forvaltningerne. Samtænkning af broer, tunneler og byrum – ”Urban Insights”. Hvad får borgerne ud af, at forvaltninger arbejder ud af bokse?

Deltagere:

Johanne Wibroe Afdelingsleder Sweco Danmarks Miljøafdeling
Lykke Leonardsen, Programchef Københavns Kommune
Ruth Gøjsen, Bestyrelsesformand Medborgerne
Signe Kongebro, Arkitekt og partner Henning Larsens Architects

Moderator: Jen Lillebæk, Chief Advisor Sweco

Tænk i borgere fremfor siloer

Salg lukket