Forældrekursus

25 jan 2020 kl. 09:30 - 15:00

Omøvej 9, 4700 Næstved

Kurset er målrettet til forældre, som mangler viden og redskaber til at støtte deres børns udvikling og trivsel. Metoderne kan bruges både til små børn og teenagebørn. Der er plads til ca. 6 familier. Forældre opfordres til at deltage sammen.

Kursets mål

”Opdragelse er udvikling af børns personlighed gennem tilsigtet eller utilsigtet videregivelse af viden, adfærds- og værdinormer m.m.”

(Det danske sprog og litteraturselskab, 2019).

Det er kursets mål, at give forældrene generel viden om børns udvikling, indsigt i hvordan de påvirker børnenes personlighed, udvikling og trivsel både tilsigtet og utilsigtet, og hvordan de kan arbejde med sig selv og børnene, med henblik på bedre trivsel, udvikling og læring.

Kursus indhold:

 • Centrale forælderkompetencer.
 • Hvad er en god forælder?
 • Anerkendte teorier om barnets tidligste kommunikation og personlighedsdannelse.
 • Social og instrumental kommunikation.
 • Hvad er nærvær?
 • Øvelser til opbygning af større nærvær og bedre kommunikation med barnet.
 • Tilknytning.
 • Mentalisering.
 • Konfliktforebyggende kommunikation.
 • Affektregulering.
 • Øvelser til forebyggelse af stress både hos barnet og den voksne.
 • Udvikling af barnets hjerne 0-18 år.
 • Barnets udvikling, sprog, sprogstimulering, aktiviteter og legetøj.
 • De bedste forudsætninger for læring.
 • Almindelige udfordringer med barnet.
 • Øvelser til opbygning af større selvsikkerhed som forælder.
 • Hvordan stiller man passende krav til barnet?
 • Hvad er omsorgssvigt?
 • Konsekvenser ved omsorgssvigt.
 • Opvækstens betydning for forælderevnen.
 • Hvordan undgås overførsel af egne problemer til barnet?
 • Øvelser til aflæring af negative indre arbejdsmodeller og automatiske ubevidste mønstre.
 • Udviklings- og behandlingsmuligheder ved ringe forælderevne.
 • Cases fra praksis.

Deltagernes udbytte:

 • Viden om børns behov og udvikling.
 • Viden om hensigtsmæssig kommunikation.
 • Viden om tilsigtet og utilsigtet påvirkning af barnets personlighed og udvikling.
 • Viden om centrale forælderkompetencer og udviklingsmuligheder ved ringe forælderevne.
 • Øvelser til forebyggelse af stress, opbygning af selvsikkerhed som forælder, opbygning af nærvær og bedre kommunikation, samt aflæring af negative indre arbejdsmodeller.
 • Kursusmanual.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, med rig lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.

Forplejning: Morgenbrød, kaffe, the, vand, småkager og frugt i løbet af dagen, samt en sandwich til frokost.

Underviser: Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka, psykoterapeut og privatpraktiserende familievejleder siden 2004. Se evt. http://www.neuroaffektivtudviklingscenter.dk eller kontakt tlf. 22 99 88 83/ e-mail dortebrodka@gmail.com