Foredrag: Marie Grubbe

08 aug 2018 kl. 19:00 - 22:15

Havneplads, 4850 Stubbekøbing, Danmark, Havneplads, 4850 Stubbekøbing

I anledning af 300-året for Marie Grubbes død inviterer Idas Venner sammen med Marie Grubbe Festivalen til foredrag om Marie Grubbe og livet i 1700-tallet.

Marie Louise Friderichsen har en stor passion for Marie Grubbe og er en levende og medrivende fortæller af den spændende beretning om hendes liv og livet i 1700-tallets Danmark. En barsk fortælling om adelskvinden, som startede sit liv på herregården Tjele ved Viborg, blev gift med kongesønnen, rejste europa rundt og endte sine dage som færgekone ved Grønsund. Vi sejler stille og roligt så tæt på det gamle færgested og "Borrehuset" som muligt.

Vi sejler fra Stubbekøbing Havn kl. 19.00 og fra Bogø Havn kl. 19.15. Sejladsen varer ca. 3 timer. Drikkevarer må ikke medbringes men kan købes ombord.

Vil du vide mere om Færgen Ida og Idas Venner så besøg www.idasvenner.dk

-----------------

UK: On the occasion of the 300th anniversary of Marie Grubbe's death, Ida's Friends and the Marie Grubbe Festival invite you to a lecture on Marie Grubbe and life in the 1700s. The lecture is in Danish.

Marie Louise Friderichsen has a great passion for Marie Grubbe and is a lively and compassionate narrator of the exciting story about her life and life in the 1700s Denmark. A harsh tale of a young lady of noble birth, who started her life at Tjele Manor by Viborg, married the king's son, traveled around Europe and ended her days as a ferry woman at Grønsunds waters. We sail slowly as close to the old ferry landing and "Borrehuset" as possible.

Departure Stubbekøbing 19.00 and Bogø 19.15 - duration approx. 3 hours. Beverages can not be brought but can be bought on board.

-----------------

DE: Anlässlich des 300. Jahrestag des Todes von Marie Grubbe laden Idas Freunde zusammen mit dem Marie Grubbe Festival zu Marie Grubbe und dem Leben im 18. Jahrhundert ein. Vortrag auf Dänisch.

Marie Louise Friderichsen hat eine große Leidenschaft für Marie Grubbe und ist eine lebende und mitfühlende Erzählerin der spannenden Geschichte über ihre Leben und Leben im Dänemark des 18. Jahrhunderts. Eine harte Geschichte vom Edelfrau, die ihre Leben auf dem Gut Tjele in Viborg begann, den Sohn des Königs heiratete, reiste durch Europa und beendete ihre Tage als Fährenfrau auf Grønsund. Wir fahren ruhig so nah wie möglich an der alten Fähre Hafen und "Borrehuset".

Abfahrt Stubbekøbing 19.00 und Bogø 19.15 - Dauer ungefähr drei Stunden. Getränke können nicht mitgebracht werden, können aber an Bord gekauft werden.

Marie Grubbe

Salg lukket