MINDFULNESS 8-UGERS TIRSDAGS KURSUS I GENTOFTE.

26 jan 2016 kl. 18:30 - 21:00

MBSR 8-ugers kursus i Gentofte., Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte


Mindfulness Baseret Stress Reduktion 8-ugers kursus (MBSR):

Intensiv forskningsbaseret mindfulness undervisning og intervention.

Bygger på Jon Kabat-Zinns 8-ugers forløb fra Center For Mindfulness, USA.

Opstart i Gentofte tirsdag den 26. januar 2016 kl. 18:30-21:00.

Løber over 8 tirsdag aftener og en hel søndag. Se datoer længere nede på siden.

Max. 18 deltagere på kurset.

Ved spørgsmål mail til hj@heinrichjohansen.dk

Målgruppe:

MBSR-kurserne er for dig der ønsker at fordybe dig f.eks. i en eller flere af disse fokusområder:

 • lære sinds, krops- og hjertebaseret mindfulness meditation og skabe et solidt fundament for livsvækst og indre bæredygtighed
 • øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren, væren og i dine relationer generelt
 • udvikle empati og samhørighedsfølelse med andre mennesker og dig selv
 • rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed gennem væren og tillid
 • udvikling af selvværd gennem selvberoelse, selvaccept og selvindsigt
 • støtte kroppens evne til selvregulering af bl.a. smerter og stressrelaterede lidelser
 • håndtere/rumme stress og stressrelaterede lidelser, fysiske som psykiske
 • forbedre kroppens immunforsvar, robusthed og generelle balance
 • fremdrage din iboende viden og både ubevidste som bevidste ressourcer
 • søge dine virkelige livsværdier og finde styrken til at handle efter dem
 • udvikle intuition, indre ro, glæde og overskud og berige andre herigennem
 • arbejde med Kærlig-venlighed (Metta) og Self Compassion (egen-omsorg)

Kurset er åbent for alle interesserede, både nybegyndere samt erfarne meditationsudøvere og mindfulness praktikere.
Det er således ikke kun for folk med stress eller stressrelaterede lidelser (fysiske smerter, depression eller angst mm.), men for alle der ønsker at lære mindfulness og meditation og opnå øget nærvær, indre ro, fokus, kreativitet, større selvindsigt og forståelse samt dybere relationer mm. i livet.

Arbejder du professionelt med andre mennesker, vil du på kurserne kunne udvikle dig såvel fagligt som personligt.

Kursusindhold:

På et MBSR kursus præsenteres og trænes de grundlæggende mindfulness principper, grundholdninger og praksisværktøjer. Vi vil bl.a. berøre og gå i dybden med følgende temaer:

 • Ikke-dømmen, tålmodighed, åbenhed, tillid, accept, ikke-stræben og give-slip
 • Opmærksomhed og nærvær, der rummer tanker, følelser og kropsfornemmelser
 • Stresshåndtering og trivselsfremme
 • Den tre-enige hjerne, nervesystemet og selvregulering
 • Nærvær og nuets kraft som veje til større livsglæde
 • Kreativitet og udfoldelse af indre potentiale
 • Øget bevidsthed i dagens gøremål
 • Veje til øget trivsel på arbejdspladsen og i privatlivet
 • Kommunikation og interpersonelle relationer mm.
 • Egen-omsorg (Self-compassion) og Kærlig-venlighed (Metta) mm.

MBSR kurset er interaktivt og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og væren i livet - privat og på arbejdspladsen etc. Kurset er ikke terapi, men gruppeundervisning i meditation og mindfulness-træning.

Vi benytter os af opmærksomhedsøvelser i siddende, stående, liggende og gående meditationer, samt i yoga og qi-gong øvelser. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.

MBSR er ikke terapi, men er træning i det bevidste nærvær, opmærksomhed, egen-omsorg og nuets kraft.


Datoer og tider for kursus i Gentofte 2016:

8 tirsdag aftener og en hel søndag.

26.1, 2.2, 9.2, 23.2, 1.3, 8.3, 15.3 og 29.3.

Hertil en hel søndag den 6.3 kl. 11:00-17:00.

I alt 26 timers undervisning.

Bemærk at der ikke er undervisning den 16.2 og 22.3.

(Dette kursusforløb ledes af Lars Damkjær med Heinrich Johansen som gæstelærer).


Priser:


Kr. 4.100,- for private selvbetalere og 5.100,- kr. for fradragsberettigede / selvstændige, virksomheder og organisationer etc.
Inklusiv mindfulness-meditationer som mp3 træningsfiler, yogaprogram samt udførlig kursusmanual.

For momspligtige tillægges ovenstående priser 25% moms.


Reduktion i prisen på MBSR kurser:

Har du som studerende, pensionist, arbejdsløs eller af anden grund brug for at betale mindre, tilbydes rabat på kr. 500,-, således kursusprisen er kr. 3600,-.


Rabat ved gentagelse af kurset:

Som en fast løbende rabat tilbydes alle deltagere fra MBSR 8-ugers kurser hos Heinrich Birk Johansen, kr. 1000,- i nedsat kursusbetaling ved gentagelse af et eller flere efterfølgende MBSR 8-ugers kurser.

Til- og frameldingsbetingelser mm.:

Tilmelding til kursus er bindende og ved framelding tilbagebetales indbetalt kursusgebyr ikke.

Bemærk at deltagelse først er endeligt sikret når kursusindbetaling er modtaget.

Bliver man undervejs i kurset forhindret i at komme til undervisningen, refunderes disse gange ikke, samt at det ikke er muligt at tage missede kursusgange på et senere kursus.

Kun de kursusgange man har meldt inden kursusstart at man bliver forhindret på, kan tages på et senere kursus. Dog max. to kursusgange. Ved man på forhånd at man misser mere end to kursusgange, bedes man vente og tilmelde sig et senere kursus, hvor det er muligt at deltage mere fuldt ud i hele forløbet.

Praktik MBSR kursus:

MBSR 8-ugers kurset består som udgangspunkt af 8 x ca. 2,5 timers aftenundervisning med ca. en uges mellemrum, samt en hel weekend-dag af 6 timer.

Weekendkurser består som udgangspunkt af 2 dages undervisning fra kl. 10:00-17:00 med to korte 15 minutters pauser samt 75 minutters frokostpause begge dage.
Forplejning indgår ikke i kursusprisen og bedes selv medbragt.

Der må påregnes 1/2 - 1 times individuel hjemme træning dagligt. Til dette udleveres guidede øvelser på cd, mp3 filer og Youtube klipm samt kursusmanual som pdf-fil.

Efter et MBSR kursus kan du fortsat udvikle din meditationspraksis og fordybe dig yderligere i mindfulness eksempelvis på Fortsætterhold, på retreats, weekendkurser, 1-årigt Grundkursus i mindfulness og uddannelse til Uddannet Mindfulness Instruktør mm.

Undervisere:
Hovedunderviser i Gentofte er Lars Damkjær. Mere end 15 års egen erfaring med meditation og yoga.
1-årig uddannelse til MBSR instruktør og forfatter til bogen "Mindre stress, mere nærvær".

Gæstelærer er Heinrich Birk Johansen. Mere end 15 års erfaring og 4 års uddannelse. Undervist på mere end 35 MBSR kurser og var instruktør på 3-årigt MBSR forskningsprojekt på Rigshospitalet i 2010-12.

Adresse:

Avlsgården (Bernstorff Slotshave), Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte.
Ligger 400 meter fra Gentofte S-tog station.

Baggrund 8-ugers Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) program:

MBSR programmet har siden sin udvikling i 1979 på Center for Mindfulness i USA v/ Jon Kabat-Zinn, været anvendt med slående positive resultater til mennesker med meget forskellige lidelser såsom stress/krise lidelser, psoriasis, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, søvnforstyrrelser, angst og panik mm.

Forskningsresultater fra bl.a Massachusetts University har vist at denne form for opmærksomhedstræning, over tid, giver vedvarende symptomreduktion og har dybtgående og positive effekter på deltagernes holdninger, adfærd, selvopfattelse, samt følelsesmæssige intelligens og oplevelse af sammenhæng. De positive resultater kan allerede ses efter deltagelse i et 8-ugers MBSR-program.

I dag er MBSR og mindfulnesstræning, en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker, der ikke har fysiske eller psykiske symptomer, men blot ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt i kontakt med sine sande værdier, ønsker og livsformål.

MBSR og mindfulness træning er et område af participatory medicine, hvor det at komme i behandling for sygdom eller på anden måde at få kontakt med vores sundhedssystem, er forbundet med at komme mere til stede i livet. At få en dybere forståelse af sig selv og livets muligheder og deltage fuldstændigt i egen rehabilitering.

Spørgsmål - mail til kontakt@heinrichjohansen.dk

Privat selvbetaler.

Salg lukket


Selvstændig/arbejdsgiverbetalt deltager uden moms.

Salg lukket


Fradragsberettiget/arbejdsgiverbetalt. Momspligtig.

Salg lukket


Fuldtidsstuderende / pensionist / arbejdsledig.

Salg lukket


Tidligere MBSR deltager hos "Heinrich Johansen Meditation".

Salg lukket


EAN nr.

Salg lukket