Seminar: Smart City som brugbart værktøj

27 feb 2018 kl. 09:00 - 16:00
Billetter Gratis
Billetter Gratis

Savner din kommune inspiration og konkrete redskaber til at komme i gang med at implementere smart cities løsninger? Lederseminaret tager smart cities-begrebet ned på et håndgribeligt niveau og viser med konkrete eksempler samt gennem workshops, hvordan din kommune kan komme godt i gang.

Begrebet smart cities er efterhånden blevet et populært buzz word. Men hvad betyder det egentligt? Og hvordan oversættes det til konkrete og brugbare værktøjer?

Mere end halvdelen af de danske kommuner arbejder allerede med smart cities, men rigtig mange kommuner efterspørger mere viden, kompetenceudvikling og tværfaglig organisering for at kunne komme i gang med indsatsen. Seminaret tager smart cities-begrebet ned på et håndgribeligt niveau og viser med konkrete eksempler hvordan din kommune, stor som lille, kan komme godt i gang.

Smart cities løsninger åbner op for en række muligheder, som hidtil ikke har været en del af kommunens værktøjskasse. Og det er ikke kun de største og mest ressourcestærke kommuner der kan udnytte dette. Det handler i høj grad om samarbejde, erfaringsudveksling og evnen til at tænke nyt og alternativt. En vigtig del af dette er samarbejde og netværk på tværs af kommunegrænser. Vi skal lære af hinanden og vi skal replicere de gode løsninger.

Seminaret formes efter deltagernes nysgerrighed og problemstillinger, som oplyses i forbindelse med tilmeldingen. Vi veksler mellem oplæg og hands-on workshops, hvor vi arbejder med de konkrete problematikker og input som deltagerne kommer med. Formålet med seminaret er at inspirere til at skabe nye indsatser inden for smart cities samt facilitere netværk og fællesskab på tværs af kommuneskel.

Program

09.00 Morgenkaffe + registrering

10.00 Velkomst

10.05 Oplæg: Deltagernes før-input præsenteres

10.10 Workshop: Muligheder og udfordringer - mapping

10.40 Oplæg: Danmarkskort over Smart City løsninger

10.50 Markedsplads: Præsentation af cases fra Danmark og udland

  • Sønderborg
  • Malmø
  • Vejle
  • Stavanger

12.00 Frokost

13.00 Oplæg: Intro til konkrete værktøjer og guidelines

13.30 Oplæg: Smart city som strategisk værktøj v. gate21

14.00 Pause

14.20 Workshop: Strategi og løsninger

15.20 Netværk, opsamling og afrunding - hvad har vi lært, og hvad er næste skridt?

Seminaret afholdes af KL Smart City Forum

Profile picture
Dansk Arkitektur Center (DAC) og KL Smart City Forum
Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.
Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke