Talk / Christina Varvia: Gyldent Daggrys mord på Pavlos Fyssas

J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus
Super arrangør
Billetter Gratis
Billetter Gratis

Den 7. oktober 2020 blev den græske neonazistiske organisation Gyldent Daggry dømt for sine kriminelle aktiviteter efter en 5 1/2 år lang retsproces. Gyldent Daggry, der opererede som en kriminel organisation i årtier, havde også sæder i det græske parlament, hvilket gjorde retssagen til en af de mest betydningsfulde retslige konfrontationer med et nazistisk parti siden Nürnberg-processen. Forelæsningen vil præsentere analysen af en af nøglesagerne i sagsakterne: Mordet på den antifascistiske rapper Pavlos Fyssas.

Forensic Architecture blev hyret af Fyssas' familie til ud fra lyd- og billedmateriale at rekonstruere de begivenheder, som førte mordet. Den resulterende videoanalyse og den ledsagende rapport, som blev præsenteret i retten i september 2018, syntetiserer optagelser fra overvågningskameraer og af kommunikationen mellem politi og alarmberedskab samt vidnesbyrd for at blotlægge den græske politistyrkes medskyldighed i drabet. Forelæsningen vil præsentere en kort oversigt over begivenhederne, de anvendte metoder og undersøgelsens resultater såvel som nogle centrale refleksioner over, hvad det vil sige at udføre en sådan undersøgelse, ud fra et universitetsbaseret forskningsagenturs perspektiv, idet det arbejdede sammen med nogle af de civilsamfundsmæssige initiativer, som førte den politiske kamp.

Christina Varvia er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og tidligere vicedirektør og forskningsleder hos Forensic Architecture (FA). Hun er uddannet arkitekt fra Architectural Association (AA) og Westminster University i London og har bl.a. undervist på AA (2018-2020). Hun var medlem af the Technology Advisory Board for the International Criminal Court (2018). Christinas ph.d.-projekt fokuserer på biopolitik og visualisering af den menneskelige krop. Hun er modtager af Novo Nordisk Fondens Mads Øvlisen ph.d.-stipendium til praksisbaseret kunstnerisk forskning med tilknytning til Louisiana.

Forelæsningen er på engelsk og er organiseret af forskningsprogrammet Contemporary Aesthetics and Technology ved Aarhus University i samarbejde medh Kunsthal Aarhus.

ALLE ER VELKOMNE!


//

On 7 October 2020, Golden Dawn, the Greek neo-Nazi organisation, was indicted for its criminal activities after 5.5 years of court proceedings. Golden Dawn that operated as a criminal organisation for decades, also held seats at the Greek parliament, making this trial the most significant legal confrontation of a nazi party since the Nuremberg tribunals. This lecture will present the analysis of one of the key cases included in the court files, the murder of the antifascist rapper Pavlos Fyssas.

Forensic Architecture was commissioned by the Fyssas family in order to reconstruct the events leading to the murder from audio and video material. The resulting video investigation and the accompanying report, presented in court in September 2018, synthesizes CCTV footage, recordings of communications between police and emergency services, and witness testimony, in order to reveal the complicity of the Greek police forces in the killing. The lecture will present a brief run-down of the events, the methodologies undertaken, and the investigative results, as well as some key reflections from conducting such an investigation from the perspective of a university-based research agency, joining forces with civil society initiatives that carried the weight of the political struggle.

Christina Varvia, currently a Research Fellow, was formerly the Deputy Director and Lead Researcher of Forensic Architecture (FA). She was trained as an architect at the Architectural Association (AA) and Westminster University, and has taught a Diploma unit (MArch) at the AA (2018-2020). She was a member of the Technology Advisory Board for the International Criminal Court (2018). Currently, Christina is pursuing her PhD at Aarhus University where her research focuses on biopolitics and imaging of the human body. She has received the Novo Nordisk Foundation Mads Øvlisen PhD Scholarship for Practice-based Artistic Research, and is also a Fellow at Louisiana Museum of Modern Art.

The talk is organised by the research program Contemporary Aesthetics and Technology at Aarhus University in collaboration with Kunsthal Aarhus.

ALL WELCOME!

Profile picture
Kunsthal Aarhus

Kunsthal Aarhus er et moderne udstillingssted for samtidskunst i centrum af Aarhus.

Kunsthal Aarhus tilbyder en forskningsbaseret, deltagende, samarbejdende og tværfaglig platform for kunstneriske eksperimenter og kritisk engagement. Vi stræber efter at være en inkluderende, transparent, dynamisk og fleksibel institution, som støtter kulturdyrkelsen og værdsætter en mangeartet tilgang til kunst.

Åbningstider: 
Tirsdag:11.00-17.00
Onsdag:11.00-20.00
Torsdag-søndag:11.00-17.00
Mandag: Lukket

///

Kunsthal Aarhus is a contemporary art centre located at the centre of the city of Aarhus.

It provides a research based participatory, collaborative and transdisciplinary platform for artistic experimentation and critical engagement. Kunsthal Aarhus strives to be an inclusive, transparent, dynamic and flexible institution that fosters the culture of appreciation and values diversity of contributions.

Opening hours:
Tuesday 11–17
Wednesday 11–20
Thursday-Sunday: 11–20
Monday: Closed


    Event aflyst

    Talk / Christina Varvia: Gyldent Daggrys mord på Pavlos Fyssas

    Se detaljer
    Vil du se flere events?

    Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke