WEEKENDKURSUS OM VITAMINER, MINERALER, KOSTTILSKUD & HJERNEMAD

14 sep 2019 kl. 10:00 - 15 sep 2019 kl. 17:00

Mylius Erichsens Vej 76, 9210 Aalborg

WEEKENDKURSUS OM VITAMINER, MINERALER, KOSTTILSKUD & HJERNEMAD

Tidligere tiders opfattelse af vitaminer og mineraler har ændret sig i takt med forskningens fremskridt.

Hvor man tidligere doserede mhp. at undgå en konkret mangeltilstand, bruger mange i dag vitaminer og mineraler i anderledes høje doser mhp. at forebygge konkrete sygdomme og/eller optimere sit helbred og immunsystem mest muligt.

Brugt rigtigt, viser forskning at man med de nye doseringer afhjælpe visse lidelser og reducere deres fremadskriden.

Det er imidlertid afgørende hvordan man fastlægger dosis, indtagelsesform og -tidspunkt, ligesom det er væsentligt hvordan, de enkelte vitaminer og mineraler kombineres, hvis en specifik effekt skal opnås.

Ved dette seminar gennemgås en række af væsentlige videnskabelige undersøgelser, der påviser hvordan og i hvilke mængder, vitaminer og mineraler kan anvendes ifm. en række lidelser såsom depression, angst, gigt, diabetes, PTSD, adfærdsforstyrrelser, blodproper, ADHD, demens, cancer, hudsygdomme, hjertekarsygdomme, hjernesygdomme, hovedpinesygdome, lavt stofskifte, allergi, fibromyalgi, irritabel tyktarm, og smerter.

Der er også en række eksempler på, at visse vitaminer og mineraler er nødvendige for at man kan få mest mulig gavn af den medicin, som anvendes ifm. stofskiftesygdomme, inflammatoriske lidelser, kroniske sygdomme, smertesyndromer, cancer og infektioner.

Kosttilskud er i dag mange ting, men de mest virksomme har for længst været underkastet videnskabelige placebo-kontrollerede tests på niveau med lægemidler og vitaminer. Det har resulteret i en hel række af kosttilskud, der beviseligt kan bedre en række tilstande.

Eksempelvis viser forskning, at hyben kan mindske ledsmerter bedre end Panodil og lavendel virker lige så godt som benzodiazepiner (sovepiller), -hvis altså man ved hvordan det tages, hvor meget og hvornår.

Der er talrige andre eksempler på kosttilskud, som beviseligt har bedre virkninger end mange af de gængse, bivirkningsfremkaldende lægemidler.

På samme måde lærer kursisterne om brugen af hjernemad inklusiv hvordan man sammensætter sin kost, således en række sygdomme modvirkes.

De fleste vil hellere benytte et naturligt middel istedet for et syntetisk lægemiddel, der skaber bivirkninger.

Det der afholder de fleste fra at kunne bruge kosttilskuddene, så de virker efter hensigten er som oftest manglende viden om dét, der foregår i forskningen.

De færreste kan læse videnskabelige artikler, der er skrevet på fagsprog, som kun læger og forskere forstår, og det er synd, for dermed går størstedelen af befolkningen glip af værdifuld viden.

Dette seminar er delt op i 2 dage, hvor den første dag beskræftiger sig med vitaminer, mineraler, præbiotika og fiskeolier imens den anden dag omhandler alle de andre kosttilskud samt hjernemad.

Fokus lægges på effekten over for en række almene helbredslidelser, som mange danskere døjer med.

Der er i kursuspakken inkluderet frokost, vand &  kaffe/the.

Formålet er at vidensdele fra forskningens verden, så deltagerne bliver i stand til at skelne mellem virksomme og tvivlsomme kosttilskud, samt opnå viden om hvordan man får mest ud af sine vitaminer, mineraler og kosttilskud.

Bemærk! Tilmelding er bindende.
Du må gerne sælge eller forære din billet til en anden.
Husk at printe / udskrive din billet.
Sidste tilmeldingsfrist mandag 9. september 2019 (Begrænset antal pladser - først til mølle)

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen.
Milena Penkowa og "Dr. Snubbi"
https://imi.easyme.dk/

Arrangør:
Nina Jensen
https://engladkrop.dk