1.maj: Myten om velfærdsarkitekten

01 maj 2020 kl. 14:00 - 16:00

Villa Kultur, Krausesvej 3, 2100 København

"Som arkitekturen i middelalderen tjente kirkens forherligelse, under enevælden kongemagtens, tjener den moderne arkitektur i stadig højere grad samfundet som helhed”, skrev Kay Fisker i 1950. Men hvem mon arkitekturen tjener i dag? Det er som regel hverken kirken eller kongemagten, men er det samfundet som helhed?

I forlængelse af en tilsyneladende opbyggelighed mod et fælles bedste i årtierne efter anden verdenskrig, findes i den nyere arkitekturhistorie en forfaldsfortælling, hvori arkitekturen tilsyneladende bliver dårligere og arkitekterne dummere i takt med at de vender sig fra fællesskabet og kunsten mod markedet.

Er der noget om snakken eller er der andre måder at forstå arkitekternes bidrag til udviklingen af velfærdssamfundet – før som nu – på?

FAOD fejrer 1. maj i samarbejde med CAFx og inviterer alle interesserede til at kigge forbi Villa Kultur på Østerbro i København - vi byder på lidt til ganen og glæder os til at se nærmere på arkitektens rolle i udviklingen af velfærdsamfundet.

Cand.arch. og ph.d. Jesper Pagh vil i sin 1. maj-tale give et bud på, hvordan vi kan forstå omstændighederne for arkitekturens tilblivelse i dag, og hvordan arkitekternes bedste mulighed for at tjene samfundet som helhed i dag måske i virkeligheden er at være mindre optaget af arkitektur i sig selv, og mere optaget af at forsøge at forstå sig på, hvad det er for et samfund, de er en del af, hvad det er for opgaver, det samfund skal have løst, og hvordan de opgaver kan løses, så man også samtidig bidrager til at løfte hele samfundet.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.