Vin & Videnskab – GeoGalla

14 sep 2018 kl. 17:00 - 19:30

Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K

VIN & VIDENSKAB: GEOGALLA

BILLETTER sættes til salg onsdag den 16. maj kl. 18:00.

JESPER MILÀN Palæontolog, museumsinspektør
MAJKEN LOOMS ZIBAR Lektor, miljøingeniør
ANE ELISE SCHRØDER Biolog og palæontolog
BENT LINDOW Palæontolog, samlingsmedarbejder

Traditionen tro afholdes GeoGalla på Geologisk Museum som optakt til Geologiens Dage, der markeres over hele landet i den følgende weekend. Til GeoGalla går vi under jorden og hylder den geologiske forskning i alt det, der ligger under vores fødder.

På GeoGalla 2018 kan du høre fire eksperter fortælle om de mest spændende fund og fossiler og om den nyeste geologiske forskning om bl.a. kortlægning af grundvand og danske dinosaurfund.

I pausen serveres et glas vin, og der mulighed for at se Geologisk Museums udstillinger, herunder særudstillingen Dinosaurfamilier, hvor museets værter vil formidle viden om dinosaurerne.

GeoGalla på Statens Naturhistoriske Museum afholdes i anledning af det landsdækkende arrangement Geologiens Dage, der finder sted i weekenden 15.-16. september. Læs mere om aktiviteterne på www.geologiensdage.dk.

Geologisk Museum holder ifm. arrangementet er aftenåbent til kl. 20. En billet til GeoGalla giver samtidig adgang til at se museet før og efter foredragene. Museet lukker kl. 20.00.


PROGRAM

På dinosaurjagt i Danmark – hvad kan man finde og hvor?
JESPER MILÀN Palæontolog, museumsinspektør på Geomuseum Faxe
I 2018 sætter Statens Naturhistoriske Museum fokus på dinosaurer med særudstillingen Dinosaurfamilier. Dinosaurer er ikoniske fortidsdyr, som vi kender fra fossile skeletter over hele verden. Der er kun fundet ganske få rester af dinosaurer i Danmark, men de fund, der kendes, giver til gengæld en række spændende fossile øjebliksbilleder fra forskellige miljøer og faunaer, som eksisterede i Danmark på dinosaurerne tid. Jesper Milan fortæller om danske fund af dinosaurlevn, og om hvordan Danmark så ud på dinosaurernes tid.

Beskrivelse af moræneler ved brug af borehulsgeoradar
MAJKEN LOOMS ZIBAR Miljøingeniør, lektor v. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Rent vand fra hanen kommer i Danmark udelukkende fra grundvand. For forsat at kunne sikre en sund og rigelig forsyning af vand fra hanen er mange forskere involveret i kortlægning og måling af grundvandsreserverne. Miljøingeniør Majken Zibar har været med til at udvikle og afprøve en georadar, der kan bidrage til viden om det danske grundvand og dets kvalitet og fortæller i sit oplæg om metoden og dens perspektiver.

Brachiopoder – muslingen, der ikke er en musling!
ANE ELISE SCHRØDER
Biolog og palæontolog
Brachiopoder eller armfødder, som de også kaldes på dansk, er en marin dyregruppe, der har eksisteret i mere end 540 millioner år. Dyrets krop er omsluttet af to kalkskaller og ligner ved første øjekast en musling, men hvis det ikke er en musling, hvorfor ligner det så? Og hvad kan man i det hele taget anvende brachiopoder til?

Årets Danekræ: søstjerner, fisk og en meteorit fra Bornholm
BENT LINDOW Palæontolog, samlingsmedarbejder v. Statens Naturhistoriske Museum, sekretær for danekræudvalget
Danekræ er fossiler, mineraler og meteoritter af enestående værdi, der er fundet i Danmark – den naturhistoriske udgave af arkæologiens ”Danefæ”. Dygtige amatørfossiljægere og helt almindelige danskere har siden 1989 bidraget til ordningens succes, hvor over 800 fund indtil nu er blevet erklæret Danekræ. I dette foredrag skal vi høre om nogle af de enestående fund fra det sidste års tid – og hvordan de hjælper os til at forstå vores fortid.


Se hele efterårsæsonens foredragsprogram på www.vinogvidenskab.dk.

NB! Det er ikke muligt at bytte eller refundere billetter til Vin & Videnskab.

Billet

Salg lukket

Billet for årskortholder

Salg lukket

Billet for studerende

Salg lukket

Pladsreservation for klippekortholder

Salg lukket