Juridiske Vilkår og Dokumenter

Læs mere om dine rettigheder og forpligtigelser, når du bruger Billetto

Vilkår og Betingelser

(tilbage til toppen)

Disse Vilkår og Betingelser (eller ”Vilkårene”) skal læses grundigt. Ved at tilgå eller bruge Billetto, accepterer du, at du er bundet af Vilkårene.1. Om nærværende Vilkår1.1 Definitioner
 • Tjenester” henviser til Billettos tjenester og funktioner, som gøres tilgængelige online (via Billettos websteder), offline (f.eks. support) og via mobile applikationer.

 • Indhold” henviser til materiale som data, tekst, designelementer, lyd, video osv., som gøres tilgængeligt af Billetto.

 • Brugerindhold” henviser til materiale, der bidrages med eller slås op af Brugere ved brug af Tjenesterne.

 • Arrangør” henviser til eventarrangører eller -initiativtagere, der bruger Tjenesterne til at oprette og fremme deres events.

 • Forbruger” henviser til alle, der bruger Tjenesterne til at bruge oplysninger, købe billetter, deltage i Events osv.

 • Brugere” eller ”du”/”dig” henviser til Arrangører, Forbrugere og tredjeparter, der bruger Tjenesterne.

 • "Billetto", "vi", "os" eller "vores" henviser til Billettos websted(er), apps, fysiske lokaliseringer, medarbejdere, andre repræsentanter osv.

 • Vilkår” betyder nærværende Aftales vilkår og betingelser.1.2 Enheden Billetto

Såfremt du tilgår Billettos platform fra domænerne: Billetto.dk, Billetto.eu, Billetto.nl. Billetto.ie, Billetto.fr, Billetto.fi, Billetto.it, Billetto.es, Billetto.pl, Billetto.at, Billetto.be, Billetto.pt, indgår du kontrakt med følgende enhed:Billetto ApS

Trommesalen 5, 4 th

1614 København V

Danmark

CVR-nr. DK32569080

Alle meddelelser skal sendes til support@billetto.dkSåfremt du tilgår Billettos platform fra domænet Billetto.se, indgår du kontrakt med:

Billetto AB

C/O Hellström Advokatbyrå, box 7305

11130 Stockholm,

Sverige

CVR-nr.: 559062609801

Alle meddelelser skal sendes til support@billetto.seSåfremt du tilgår Billettos platform fra domænet Billetto.no, indgår du kontrakt med:

Billetto AS

C/O House of Business Solli AS

Henrik Ibsens Gate 90

0255 Oslo

Norge

CVR-nr.: NO996155064

Alle meddelelser skal sendes til support@billetto.noSåfremt du tilgår Billettos platform fra domænet Billetto.co.uk, indgår du kontrakt med:

Billetto UK Limited

6th Floor 9 Appold Street

EC2A 2AP London

United Kingdom

CVR-nr.: 08364593

Momsregistreringsnummer: GB157940286

Alle meddelelser skal sendes til support@billetto.co.uk1.3 Andre gældende vilkår

Såfremt en Arrangør bruger vores Tjenester til events med betalingsbilletter, gælder Billettos Handelsaftale og Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken også.

Ved at acceptere nærværende Vilkår og Betingelser erkender du også, at du har læst Politikken om beskyttelse af Persondata og Cookieerklæringen. Disse dokumenter gælder for alle Brugere.

Billetto kan sommetider give Brugere tjenester, der ikke er beskrevet i nærværende Vilkår og Betingelser. Nærværende Vilkår gælder for sådanne tjenester, medmindre der er en særskilt og underskrevet kontrakt, der udtrykkeligt angiver andet.

Nærværende Vilkår er en juridisk bindende aftale mellem dig og Billetto og angiver dine rettigheder og forpligtelser ved brug af Tjenesterne. Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en anden person eller virksomhed, accepterer du, at nærværende Vilkår også gælder for den part.2. Vores Tjenester2.1 Tjenesternes omfang

Billetto yder følgende tjenester: • Visning og angivelse af events, der er indsendt af Arrangøren

 • Accept og behandling af online bestilling af billetter til events

 • Levering af et bekræftelsesnummer til Forbrugerne for deres transaktion og deres billet

 • Hjælp til Arrangøren i markedsføringen af deres events for de relevante Forbrugere

 • Hjælp til Forbrugerne til at finde relevante events, de kan deltage i

 • Levering af værktøjer og platform til Arrangører til at oprette, administrere, udstede billetter til, reklamere for og afholde deres eventsFuldstændige beskrivelser af specifikke tjenester kan ses på de relevante Billetto-sider.2.2 Arrangørens forpligtelser

Billetto hverken opretter, arrangerer eller ejer de events, der er angivet på Tjenesterne. Arrangøren er eneansvarlig for at sørge for, at eventsiden og selve eventen er i overensstemmelse med alle gældende love, og at alle produkter og tjenester, der tilbydes på deres eventside, leveres i overensstemmelse med deres beskrivelse.

Billetto inddriver betalinger fra Forbrugerne via tredjepartsbetalingstjenesteudbydere og videregiver betalingerne til Arrangørerne (som defineret i Handelsaftalen).2.3 Ordrebehandling

Ordrer behandles, når Brugerens faktureringsoplysninger er blevet godkendt. Brugeren modtager en e-mailbekræftelse på en behandlet ordre, kort efter transaktionen er gennemført.


Hvis Brugeren ikke modtager en e-mailbekræftelse eller får en fejlmeddelelse eller afbrydelse i tjenesterne efter at have afgivet sine betalingsoplysninger, er det Brugerens ansvar at bekræfte hos Billetto, om ordren er blevet afgivet. Dette gøres ved at kontakte vores kundesupport på den adresse, der er angivet nedenfor, eller ved at sende os en e-mail på support@billetto.dk.

Nogle billetter kan tilbydes Forbrugere på baggrund af et abonnement. Alle abonnementsbilletter fornys automatisk ved udgangen af den relevante abonnementsperiode, medmindre andet er angivet. Ved at abonnere på abonnementsbilletter overholder Forbrugerne Nogle billetter kan tilbydes Forbrugere på baggrund af et abonnement. Alle abonnementsbilletter fornys automatisk ved udgangen af den relevante abonnementsperiode, medmindre andet er angivet. Ved at abonnere på abonnementsbilletter overholder Forbrugerne de relevante Arrangørers abonnementsvilkår. Alle abonnementsbilletter er forudbetalt. Inddrivelse af abonnementsgebyret for den følgende abonnementsperiode finder sted inden udløbet af den aktuelle abonnementsperiode. Ved tilmelding af månedligt abonnement vil førstegangsbetalingen blive udregnet baseret på de resterende dage i måneden. Efterfølgende vil månedlige abonnementer blive opkrævet på den første i hver måned. I tilfælde hvor beløbet af den første betaling er mindre end 0.30 GBP / 0.50 EUR / 3 SEK / 2.50 DKK / 3 NOK, så vil beløbet blive rundet op til de førnævnte beløb. Hvis for eksempel en Forbruger abonnerer på en abonnementsbillet den 8. april med en abonnementsperiode på 1 (en) måned vil førstegangsbetalingen dække perioden 8. april til 30. april. Efterfølgende vil den automatiske inddrivelse af abonnementsgebyret, der dækker abonnementsperioden, der begynder den 1. maj, blive opkrævet den 1. maj og så videre. Forud for den automatiske inddrivelse af det aftalte abonnementsgebyr for den følgende abonnementsperiode sender Billetto en e-mail til Forbrugeren. Arrangører kan til enhver tid ændre prisfastsættelsen på abonnementsbilletter. I tilfælde af en prisændring orienterer Arrangøren Forbrugeren i forvejen ved at sende en e-mail til den adresse, der blev registreret af Forbrugeren ved køb af den oprindelige abonnementsbillet. Hvis Forbrugeren ikke accepterer en prisændring, kan Forbrugeren annullere sin abonnementsbillet som beskrevet i afsnit 4.3. Forbrugere, der abonnerer på abonnementsbilletter, kan annullere købet inden for 14 dage efter det oprindelige køb.

Forbrugere giver herved Billetto tilladelse til at opkræve eller debitere deres betalingskort eller anden konto for den pålydende værdi af et billetkøb samt eventuelle gebyrer og andre opkrævninger (for eksempel skatter), der skal betales i forbindelse med transaktioner, der anmodes om via Billetto. Hvis en billet købes på abonnementsbasis, tillader forbrugerne hermed Billetto at opkræve eller debitere deres betalingskort eller anden konto for abonnementsgebyret og eventuelle abonnementsgebyrer, der skal betales på baggrund af, at abonnementet fornys automatisk, samt eventuelle gebyrer og andre opkrævninger (for eksempel skatter), som eventuelt skal betales i forbindelse med transaktioner, der anmodes om via Billetto.


2.4 Levering af billetter

Billettos billetter kan repræsentere varer, værdikuponer, tjenester eller traditionelle billetter. Billetter leveres altid elektronisk til den e-mail, som Brugeren afgiver i forbindelse med købet.

Billetto sender en kvittering til Brugerens e-mail umiddelbart efter købet. Hvis en Bruger ikke har modtaget billetterne en time efter købet, kan Brugeren kontakte Billettos supportafdeling.

Brugerne skal udskrive billetterne og tage dem med til eventen, medmindre arrangøren har angivet andet. For større events kan arrangøren vælge at bruge Billettos scannere, som også gør det muligt at bruge mobilbilletter.

Hvis en Bruger ikke oplyser os om manglende modtagelse af billetterne inden for en rimelig tid (og mindst 72 timer før eventen), har vi intet ansvar over for Brugeren. Fysisk levering af billetter, hvor denne mulighed er til stede og relevant, er underlagt leveringsvirksomhedens vilkår.
3. Forbrugerens privatliv


3.1 Politik om beskyttelse af Persondata

Oplysninger, der gives til Billetto af Brugere, eller som indsamles af Billetto, er underlagt vores Politik om beskyttelse af Persondata.

Det kan ikke garanteres, at en dataoverførsel over internettet er 100 % sikker. Derfor kan Billetto ikke garantere eller stå inde for sikkerheden for oplysninger, som du overfører til Billetto, og du gør dette på egen risiko. Billetto garanterer ikke portalens eller tjenesternes sikkerhed eller forebyggelsen af tab af, ændring af eller uretmæssig adgang til dine kontooplysninger eller -data.3.2 Arrangørens forpligtelser

Som Arrangør accepterer du at overholde alle gældende love vedrørende indsamling af forbrugeroplysninger samt alle relaterede politikker, der er slået op på Tjenesterne.


4. Opsigelse af Aftalen


4.1 Vilkårenes varighed

Nærværende Vilkår forbliver gældende, indtil de opsiges. Når aftalen opsiges af en af parterne, gælder nærværende Vilkår generelt ikke længere. Visse bestemmelser vil dog til enhver tid være gældende for både Brugere og Billetto. (Se nedenfor)


4.2 Opsigelse fra Billettos side

Billetto kan til enhver tid opsige en Brugers ret til at bruge Tjenesterne, hvis Brugeren misligholder nærværende Vilkår, misbruger Tjenesterne eller hvis tilladelse af brug af Tjenesterne ville være i strid med gældende love eller ville udsætte Billetto for juridisk ansvar.

Hvis en Forbruger vælger at betale for billetterne på abonnementsbasis og undlader at betale én eller flere rater, når de forfalder, på grund af, at Forbrugerens betalingsmetode er udløbet, at der er utilstrækkelige midler eller andet, vil Forbrugeren forblive ansvarlig for alle skyldige abonnementsgebyrer samt eventuelle omkostninger, som Billetto og/eller Arrangøren pådrager sig ved inddrivelsen af beløb, som Forbrugeren undlod at betale i forbindelse med den relevante abonnementsbillet, herunder advokat- og inddrivelsesgebyrer, og Billetto kan ophæve eller opsige Forbrugerens abonnement.

Billetto kan til enhver tid beslutte helt eller delvist at holde op med at tilbyde Tjenesterne. Vi bestræber os inden for rimelighedens grænser på at give Brugerne besked om et sådant ophør. Brugerne accepterer, at Billetto ikke er ansvarlig over for dem eller tredjeparter for ophørt adgang til Tjenesterne.


4.3 Opsigelse fra Brugernes side

Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, kan en Bruger opsige adgangen til Tjenesterne og anvendeligheden af nærværende Vilkår ved at slette sin konto.

Forbrugere uden en registreret konto kan til enhver tid opsige nærværende Vilkår ved at ophøre brug af Tjenesterne. Så længere Forbrugere fortsætter med at tilgå Tjenesterne, forbliver nærværende Vilkår gældende.

Alle abonnementsbilletter er forudbetalt, og abonnementer kører, indtil de opsiges. En Forbruger kan annullere et nyt abonnement efter 5 (fem) måneder med et varsel på den aktuelle betalingsmåned plus 1 (en) måned, medmindre andet er angivet af arrangøren i forbindelse med købet og/eller i bekræftelsesmailen. Udenfor den indledende bindingsperiode, forbrugeren kan opsige et abonnement med et varsel på den aktuelle betalingsmåned plus 1 (en) måned. Hvis for eksempel en Forbruger opsiger et abonnement den 16. maj, løber Forbrugerens abonnement indtil den 30. juni (aktuelle betalingsmåned = 15. maj - 31. maj + 1 måned = 1. juni - 30. juni). Forbrugeren har fortsat adgang til alle events, der er omfattet af abonnementsbilletten for den resterende del af Forbrugerens betalte abonnementsperiode, men Forbrugeren modtager ikke en refusion for betalte abonnementsgebyrer. Efter opsigelse af Forbrugerens abonnement skylder Forbrugeren stadig alle påløbne skyldige men ikke afholdte beløb i henhold til nærværende Vilkår. Forbrugeren erkender og accepterer, at opsigelse af Forbrugerens abonnement er Forbrugerens eneste regres, hvis Forbrugeren er utilfreds med, har et problem med eller betænkeligheder vedrørende de events, der er omfattet af abonnementsbilletten, Tjenesterne eller nærværende Vilkår, herunder abonnementsgebyrer, relevante skatter eller faktureringsmetoder eller eventuelle ændringer.


4.4 Undtagelser

Bestemmelser, som af natur vil være gældende efter opsigelsen af nærværende Vilkår, vil stadig være gældende.


5. Friholdelse og skadesløsholdelse

Brugerne accepterer at sikre Billetto, hvis deres brug af Tjenesterne medfører, at Billetto står over for retskrav eller -udgifter eller andre krav eller udgifter.


5.1 Frigørelse for forpligtelser

Brugerne accepterer hermed at friholde Billetto fra skadeserstatning eller tab, der opstår som følge af en tvist mellem Brugere og en tredjepart (herunder andre Brugere) i forbindelse med events, der er angivet på Tjenesterne eller selve Tjenesterne.


5.2 Skadesløsholdelse

Brugerne accepterer at friholde og holde Billetto og deres repræsentanter skadesløse for skadeserstatninger og tab, der opstår som følge af krav, søgsmål eller andre skridt, som indledes af en tredjepart vedrørende Brugerens misligholdelse af nærværende Vilkår, brug af Tjenesterne i strid med nærværende Vilkår eller misligholdelse af gældende love og regler.6. Garantifralæggelse og risiko for Brugeren

Billetto bestræber sig på at levere Tjenesterne som forventet af Brugeren, men visse ting kan ikke garanteres.

Tjenesterne leveres i forhåndenværende stand. Billetto fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver slags. Billetto giver ingen garanti for, at Tjenesterne opfylder en Brugers krav eller ikke afbrydes eller er sikre eller fejlfri.

Brugerne accepterer, at Billetto ikke har kontrol over og ikke kan garantere kvaliteten, nøjagtigheden, sikkerheden eller lovligheden af en event eller af Indhold, som leveres af Brugerne.

Billetto er ikke ansvarlig for noget erstatningsansvar, der skyldes handlinger eller undladelser fra en tredjepart, som Billetto bruger til at levere Tjenesterne.

Forbrugerne forstår, at visse events kan medføre iboende risici, og at deltagelse i disse events medfører frivillig accept af disse risici.

Ovenstående fraskrivelser gælder i det videst mulige omfang, loven tillader.


7. Ansvarsbegrænsning


7.1 Ansvarsbegrænsning

I det omfang, gældende love tillader, er Billetto og enheder, der er knyttet til Billettos levering af Tjenester, ikke ansvarlig for Brugere eller tredjeparter i forbindelse med skadeserstatning.


7.2 Undtagelser

En garanti eller rettigheder, der ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til loven, fraskrives og begrænses ikke ved nærværende Vilkår. Alene de ansvarsbegrænsninger, der er lovlige i din retskreds, gælder.


8. Tjenesternes licens


8.1 Licens til Tjenesterne

Billetto giver Brugerne en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og genkaldelig ret til at bruge vores Tjenester i deres egenskab af enten Forbruger (til at finde og deltage i events) eller Arrangør (til at oprette events og sælge billetter).

Arrangørers og Forbrugeres brug af Tjenesterne skal overholde nærværende Vilkår og relevante love.


8.2 Begrænsninger

Brugerne accepterer, at de ikke kopierer eller laver afledte former af Tjenesterne, foretager reverse engineering af nogen del af Tjenesterne, bruger Tjenesterne til erhvervsformål, der ikke udtrykkeligt er angivet, fjerner eller ændrer mærkebeskyttede oplysninger på Tjenesterne eller på nogen måde påvirker eller afbryder Tjenesterne.


8.3 Ophavsrettigheder og intellektuel ejendom

Brugerne accepterer, at alt Indhold på Webstedet kan beskyttes ved love for ophavsrettigheder, varemærker eller anden intellektuel ejendom. Billetto kan eje Indholdet på webstedet, eller dele af Indholdet på webstedet kan gøres tilgængeligt for Billetto via aftaler med tredjeparter.

Indhold på Websiden, der er inkluderet i eller gøres tilgængeligt via Tjenesterne, tilhører alene Billetto og er beskyttet af love om ophavsret. Brugerne accepterer alene at bruge Indholdet på webstedet til formål, der er tilladt i henhold til nærværende Vilkår og gældende love. Rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.


8.4 Varemærker

Billettos varemærker, servicemærker og logoer, der bruges i forbindelse med Tjenesterne, er Billettos registrerede eller ikke-registrerede varemærker eller servicemærker. Andre virksomheds-, produkt- eller servicenavne, der bruges i forbindelse med Tjenesterne, kan være varemærker eller servicemærker, der ejes af tredjeparter.

Brugerne har ikke licens eller ret til at bruge viste varemærker uden forudgående skriftligt samtykke fra Billetto.

Varemærkerne må ikke bruges til at tale nedsættende om Billetto eller en tredjepart eller på en måde, der kan skade varemærkernes goodwill.

Brug af varemærker som del af et link til eller et websted er ikke tilladt uden Billettos forudgående skriftlige samtykke.

Al goodwill, der genereres via brug af Billettos varemærke, vil være til gode for Billetto. Et antal udstedte og anmeldte patenter gælder for Tjenesterne. Indhold på Webstedet kan også beskyttes af ophavsrettigheder, der ejes af Billetto og/eller tredjeparter. Brugere, der kopierer dele af Tjenesterne, krænker patentrettighederne og ophavsrettighederne.


9. Arrangørens forpligtelser vedrørende tilladelser og licenser

Hvis du er Arrangør, erklærer og garanterer du over for os, at:


 • Du og dine associerede selskaber forud for billetsalgets start indhenter alle relevante licenser, tilladelser og godkendelser (”Autorisation”) i forbindelse med dine events.

 • Du og dine associerede selskaber overholder og sørger for, at lokaliteterne for alle dine events overholder alle gældende love.

 • Du anmoder alene Billetto om at tilbyde billetter til en event, når du har indhentet en specifik Autorisation til en sådan event.

 • Du accepterer hermed at friholde Billetto, deres repræsentanter og partnervirksomheder for alle skadeserstatninger, der opstår som følge af, eller som på nogen måde er forbundet med din og dine associerede selskabers Autorisation eller undladelse af at indhente eller opretholde en Autorisation.

 • På Billettos rimelige anmodning accepterer du at levere bevis for en relevant Autorisation og relaterede oplysninger, før billetterne eller registreringerne til din event tilbydes.


10. Meddelelse om fjernelse af ophavsrettighed

Hvis du er indehaver af ophavsrettigheder og mener, at indhold på Webstederne krænker dine ophavsrettigheder, kan du indsende en meddelelse på support@billetto.dk.


11. Forbud mod kommerciel anvendelse

Webstedets Indhold er ikke til Brugernes kommercielle anvendelse. Brugerne har ikke ret til og accepterer, at de ikke må bruge Indhold på Webstedet til egne kommercielle formål eller benytte metoder til at trække data ud fra Webstedet/Webstederne.


12. Gebyrer og refusioner


12.1 Billettos gebyrer

Det er gratis for Brugerne at oprette en konto, opføre en event og tilgå Tjenesterne. Salg af betalingsbilletter, herunder abonnementsbilletter, og registreringer er dog genstand for et gebyr. Gebyrer kan variere på baggrund af individuelle aftaler mellem Billetto og visse Arrangører.

Arrangørerne kan vælge at videregive gebyrerne til Forbrugerne. I så fald vises disse som ”Gebyrer” på den relevante eventside. Arrangørerne kan også vælge i stedet at medtage gebyrerne i billet- eller registreringsprisen og betale gebyrerne fra bruttofortjenesten fra billetterne.

Forbrugerne kan opkræves andre gebyrer, herunder skatter, billetforsikring osv. Derfor kan det samlede gebyr, der betales af Forbrugerne, adskille sig fra de gebyrer, som Billetto opkræver til den relevante Arrangør eller de standardgebyrer, der er beskrevet for Arrangørerne på Tjenesterne.

Billetto kontrollerer ikke og har ikke oplysninger om gebyrer, der opkræves af en individuel Brugers bank eller kreditkortfirma. Brugerne skal spørge deres bank eller kreditkortfirma om relevante gebyrer, tillæg og valutakonverteringssatser forud for transaktioner på Billetto.


12.2 Overdragelse af billetter

Såfremt du ønsker at overdrage billetter til en event, som du har købt på Billetto, bedes du følge anvisningerne på siden ”Hvordan overdrager jeg billetter til en ven?”


12.3 Refusioner

Alle billettransaktioner er mellem en Arrangør og de respektive Forbrugere. Derfor skal Forbrugerne kontakte den relevante Arrangør med eventuelle refusionsanmodninger. Her kan du få hjælp til at få en refusion.

Forbrugere, der får en refusion, skal smide alle tidligere leverede billetter ud og må ikke bruge dem til at deltage i events, som billetterne er udstedt til. Overtrædelse deraf er bedrageri. Arrangørerne forventes at følge alle relevante procedurer for at bekræfte billetternes gyldighed. Billetto holdes ikke ansvarlig for omkostninger, der opstår som følge af Arrangørernes undladelse af at kontrollere billetternes gyldighed eller for eventuelle omkostninger eller skadeserstatninger, der opstår som følge af bedrageri eller køb af billetter via uofficielle metoder.

Inden køb af billetterne er det Forbrugerens ansvar omhyggeligt at gennemgå alle aspekter af events, der er omfattet af sådanne billetter, herunder eventens begrænsninger, datoer, prisfastsættelse og opkrævninger. Billetto udsteder ikke refusioner for mistede, stjålne, ødelagte eller beskadigede billetter undtagen i de begrænsede tilfælde, der udtrykkeligt er beskrevet i nærværende Aftale. Såfremt Billetto opsiger en abonnementsbillet, skal Forbrugeren øjeblikkeligt indstille brugen af billetten og/eller deltagelse i events, der er omfattet af billetten. Hvis Forbrugeren har abonneret på eller betalt for en abonnementsbillet, og Billetto og/eller Arrangøren opsiger eller annullerer billetten lige før afslutningen af en betalt abonnementsperiode, eller Billetto opsiger Forbrugernes konto før udgangen af en betalt abonnementsperiode af årsager ud over Forbrugerens misligholdelse af nærværende Vilkår, refunderer Billetto en forholdsmæssig del af det relevante abonnementsgebyr, der svarer til den del af den betalte abonnementsperiode, hvor handlingen gjorde, at Forbrugeren ikke havde adgang til de events, der er omfattet af abonnementsbilletten. Såfremt Billetto opsiger eller annullerer Forbrugerens abonnementsbillet, fordi Forbrugeren misligholdt nærværende Vilkår, er Forbrugeren ikke berettiget til en refusion.

Selvom en refusion gives af Arrangøren, trækkes Billettos gebyrer fra refusionsbeløbet, uanset om gebyret er inkluderet i billetprisen eller ej. Forbrugeren kan søge om en refusion forud for den pågældende event, forudsat at billetten til eventen bliver ved med at være udbudt. Forbrugeren kan søge om en refusion for en abonnementsbillet før begyndelsen af abonnementsperioden, forudsat at abonnementsbilletterne bliver ved med at være udbudt. Accept af refusioner afgøres af Arrangørens refusionspolitik, og det er Forbrugerens ansvar at spørge ind til politikken hos Arrangøren forud for købet af en billet.


Såfremt en event aflyses, informerer Arrangøren af eventen Brugeren før aflysningen og refunderer til Brugeren billetprisen minus transaktionsgebyret og Billettos gebyr. For abonnementsbilletter gælder, at aflysning af én eller flere events, der er omfattet af en sådan billet, ikke giver Forbrugeren ret til en refusion af abonnementsgebyret eller en del deraf. Arrangøren af en event, der er omfattet af en abonnementsbillet, oplyser Forbrugeren forud for en aflysning eller ændring af de events, der er omfattet af billetten.

Uanset modstridende bestemmelser i nærværende Vilkår bliver alle refusionskrav forældede efter 3 (tre) år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod.


13. Billettos Brugerkonti

Billetto kræver, at Brugere registrerer sig på en konto for at tilgå visse funktioner og funktionalitet. Hvis en Bruger ikke har en konto på købstidspunktet, opretter Billetto en konto for Brugeren. Brugerne er bekendt med og accepterer, at når en konto oprettes på Billetto, oprettes en offentlig profil også. Brugerne er også bekendt med og accepterer, at de kan fravælge dette i Kontoens indstillinger.

Brugerne accepterer at følge visse regler, når de opretter en konto, herunder følgende:

 • Du accepterer at følge alle gældende love ved oprettelse af en konto.

 • Du accepterer at give rigtige oplysninger om dig selv eller den enhed, på vegne af hvilken du bruger Tjenesterne. Du accepterer også at opdatere disse oplysninger, hvis de ændrer sig.

 • I tilfælde af en tvist vedrørende kontoens ejerskab mellem mennesker og enheder, er Billetto enevoldgiftsperson i en sådan tvist. Billettos beslutning er endelig og bindende for alle parter og kan omfatte ophævelse eller opsigelse af den pågældende konto.

 • Såfremt du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed eller anden enhed, forventer vi, at du har tilladelse til juridisk at forpligte den enhed og give dem alle tilladelser og licenser, som forudsættes i nærværende Vilkår.

 • Billetto tillader Kunderne at tilføje ”underbrugere” på deres konti og at tildele visse tilladelser til disse underbrugere. Brugerne er eneansvarlige for alle aktiviteter på deres konto, herunder underbrugernes. Brugerne skal holde alle relevante kodeord og kontooplysninger fortroligt. Regler, der gælder for Brugerens konto, gælder på samme måde for tredjeparter, som Brugeren giver adgang til kontoen.

 • Brugerne accepterer straks at orientere Billetto i tilfælde af uautoriseret brug af deres konto og anden sikkerhedsbrud. Brugerne er ansvarlige for og drages til ansvar for aktiviteter på deres konto.

Billetto bruger tredjeparts-retargeting, som gør det muligt for os at reklamere for Brugere, som har besøgt vores websted eller virksomhedssider på tredjepartplatforme, automatisk personliggøre reklamer for hver Bruger og bruge dynamiske annoncer, der automatisk viser Brugerne varer, de er mest interesserede i. For oplysninger om tredjeparter, som Billetto arbejder med for at give specifik funktionalitet, bedes du besøge vores liste på >Underdatabehandlere.


14. Brugerindhold

Den person, som Indhold kommer fra, har enesvaret for Indholdet. Billetto kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for brugerindsendt Indhold. Ved at bruge Webstedet kan du blive udsat for Indhold, der er stødende, uanstændigt, vildledende eller på anden måde forkasteligt. Endvidere kan Webstedet indeholde links til andre websteder, som er fuldstændig uafhængige af Billetto.


Vi giver ingen oplysninger eller garantierklæringer for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af oplysninger på et linket websted. Ej heller giver Billetto oplysninger eller garantierklæringer for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af oplysninger i Indhold, der slås op på, overføres gennem og er tilgængeligt via Webstedet.

Brugere af Webstedet bærer alle risici i forbindelse med brug af og/eller tillid til Indhold og/eller oplysninger deri, og under ingen omstændigheder er Billetto på nogen måde ansvarlig for Indhold eller for nogen form for tab eller skade, som pådrages på grund af brug af Indhold, der slås op, e-mailes eller på anden måde gøres tilgængeligt via Webstedet.

Du erkender, at Billetto ikke forhåndskontrollerer eller godkender Indhold forud for dets opslag. Billetto giver ingen oplysninger og/eller garantierklæringer for påstande i opslag fra Brugeren om evalueringer og kommentarer, personlige profiler, lister, opslag, beskrivelser, meddelelser, gruppedrøftelser, vejledninger og opslagstavler eller andet Indhold.

Endvidere gælder for Indhold: (i) Du forstår og accepterer, at Billetto kan gennemgå og slette Indhold, der efter Billettos skøn alene er i strid med nærværende Aftale, eller som kan være stødende, ulovligt eller som kan være i strid med andres rettigheder eller kan skade dem eller være en trussel mod deres sikkerhed; (ii) du er eneansvarlig for det Indhold, som du udgiver eller viser; og (iii) ved at slå Indhold op på offentlige områder på Webstedet giver du automatisk Billetto og erklærer og garanterer over for Billetto en uigenkaldelig, uophørlig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, opfylde, vise og uddele sådanne oplysninger og sådant indhold og udarbejde afledte værker af eller indarbejde sådanne oplysninger og sådant indhold i andre værker og at give og tillade underlicenser af foregående.

Billetto forbeholder sig retten til efter eget skøn at undersøge og anlægge sag mod alle, der handler i strid med denne bestemmelse, herunder blandt andet ved at fjerne stødende kommunikation fra Webstedet og opsige medlemskabet for den person. Følgende er en delvis liste over den slags Indhold, der er ulovligt eller ikke er tilladt på Webstedet:

Indhold, der (a) er åbenlyst stødende for online-samfundet, herunder Indhold, der fremmer nogen form for racisme, intolerance, had mod eller fysisk skade på en gruppe eller et individ; (b) chikanerer eller går ind for chikane af en anden person; (c) omfatter udsendelse af \"junkmail", "kædebreve" eller uønskede massemails eller "spamming"; (d) fremmer oplysninger, som du ved er falske, misvisende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller adfærd, der er voldelig, truende, obskøn, ærekrænkende eller injurierende; (e) fremmer ulovlig eller uautoriseret kopiering af en anden persons værker, der er beskyttet ved ophavsret, for eksempel ved at tilvejebringe piratkopierede computerprogrammer eller links til dem, tilvejebringe oplysninger for at omgås enheder, der fra fabrikanten er installeret for at beskytte mod kopiering eller tilvejebringe piratkopieret musik eller links til piratkopierede musikfiler; (f) indeholder begrænsede sider eller sider, hvortil der kun er adgang med password eller skjulte sider eller billeder (dem, hvortil der ikke linkes til eller fra en anden tilgængelig side); (g) viser pornografisk materiale eller materiale, som detaljeret viser eller beskriver sex; (h) indeholder materiale, der udnytter mennesker under 18 år på en seksuel eller voldelig måde eller beder om personlige oplysninger for personer under 18 år; (i) viser vejledende oplysninger om ulovlige aktiviteter, herunder at lave eller købe ulovlige våben, krænke andres privatliv eller tilvejebringe eller oprette computervira; (j) beder om passwords eller personligt identificerbare oplysninger til erhvervsmæssige eller ulovlige formål fra andre brugere; (k) medvirker i erhvervsmæssige aktiviteter og/eller salg uden vores forudgående skriftlige samtykke, herunder konkurrencer, sweepstakes, byttehandler, reklamer og pyramidespil; eller (l) slår ikke-lokalt eller på anden måde irrelevant Indhold op, gentagne gange slår det samme eller lignende Indhold op eller på anden måde påfører vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning. Selvom alt dette er strengt forbudt, er der en lille chance for, at du kan blive udsat for sådanne ting, og du fraskriver dig dine rettigheder til skadeserstatning (fra alle parter) i forbindelse med en sådan udsættelse.

Billetto kan bruge noget Brugerindhold, herunder blandt andet en Brugers navn, logo eller eventbillede til at identificere dem som en kunde hos Billetto, både på Tjenesterne og i salgsfremmende materialer.

Billetto kan gemme Brugerindhold og kontooplysninger og videregive dem, hvis loven påkræver det, for at efterkomme retslige skridt, reagere på krav om, at Brugerindhold er i strid med tredjeparters rettigheder, for at gennemtvinge nærværende Vilkår eller beskytte rettigheder og sikkerheden for Billetto, deres brugere og repræsentanter.


15. Meddelelser

Billetto kan sende meddelelser til Brugere via e-mails, der er registreret i Billettos registre. Billetto kan også sende meddelelser om ændringer i nærværende Vilkår og andre anliggender ved at slå meddelelser eller links til meddelelser op på Tjenesterne.

Meddelelser til Billetto kan sendes til support@billetto.dk.


16. Løbende ændringer til Vilkårene og Betingelserne

Billetto forbeholder sig retten til at ændre nærværende Vilkår fra tid til anden. Såfremt ændringerne betragtes som værende væsentlige, oplyser Billetto Brugerne ved at slå ændringerne op på Tjenesterne eller sende e-mails eller meddelelser til Brugerne.

Brugerne er ansvarlige for at holde sig opdaterede omkring de opslåede ændringer. Fortsat brug af Tjenesterne efter eventuelle ændringer udgør accept af disse ændringer og de opdaterede Vilkår.

Billetto kan ikke garantere tilgængeligheden af visse produktfunktioner eller -funktionalitet. Billetto forbeholder sig retten til at ændre eller indstille en del af Tjenesterne eller hele Tjenesten.


17. Overdragelse

Billetto kan frit overdrage nærværende Vilkår og Billettos rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår til et associeret selskab eller en anden enhed uden Brugernes samtykke eller godkendelse.


18. Aftalens omfang

Nærværende Vilkår regulerer brugen af Billettos Tjenester og udgør hele aftalen mellem Brugerne og Billetto.

I tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse mellem Billettos Vilkår og betingelser og andre parters vilkår, herunder blandt andet betalingsbehandlingspartnere og andre tjenesteudbydere, gælder Billettos Vilkår og betingelser.

Nærværende Vilkår erstatter alle tidligere aftaler eller kommunikation ud over en skriftlig aftale for Tjenesterne mellem en Bruger og Billetto vedrørende en nærmere angivet event.


19. Lovvalg og værneting

Nærværende Aftale reguleres af og fortolkes i henhold til gældende ret i det land, hvor Billetto-enheden er registreret som angivet i bestemmelse 1.2 i nærværende dokument, og parterne underkaster sig hermed domstolenes enekompetence i de ovenfor anførte lande for så vidt angår eventuelle krav (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold).


20. Linkede konti og tredjepartswebsteder

Brugerne erkender og accepterer, at Billetto ikke kontrollerer og ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af eksterne websteder eller ressourcer, der kan linkes til via Billetto eller andre Brugere.

Billetto er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for Indhold eller andre materialer på sådanne websteder/ressourcer eller anden skadeserstatning eller tab i forbindelse dermed, heller ikke når webstederne/ressourcerne er knyttet til Billettos partnere eller tredjepartstjenesteudbydere.


21. Force majeure

Billetto er ikke ansvarlig for en forsinkelse i eller svigt i Tjenesten eller internettet, der skyldes en begivenhed, der er kendt under navnet ”force majeure”, herunder krig, oprør, embargo, terrorisme, strejker eller arbejderes fælles aktioner (det være sig hos Billetto eller andre), tilskadekomster eller ulykker eller andre årsager, omstændigheder eller uforudsete tilfælde, der ligger uden for Billettos kontrol, og som forhindrer eller besværliggør Billettos opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår.


22. Øvrige bestemmelser

Billettos undladelse af at gennemtvinge en del af nærværende Vilkår udgør ikke et frafald af Billettos ret til at gennemtvinge Vilkårene på et senere tidspunkt.

En bestemmelse i nærværende Vilkår, som konstateres uigennemtvingelig, begrænses til det mindst nødvendige omfang. Andre bestemmelser i nærværende Vilkår har stadig fuld gyldighed.

Afsnittenes titler og nummerering i nærværende Vilkår har ingen juridisk virkning. Billetto kan frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår. Vilkårene kan oversættes til andre sprog. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, har den engelske version forrang.

Politik om beskyttelse af Persondata

(tilbage til toppen)

Dine Persondatas sikkerhed betyder meget for os. Nærværende Politik om beskyttelse af Persondata indeholder vigtige oplysninger om dine Persondata og andre relevante emner. Du bedes læse den grundigt.

Billetto overholder EU’s Persondataforordning (2016/EF/679), også kaldet "GDPR."


1. Om nærværende Politik


1.1 Definitioner
 • ”Tjenester” henviser til Billettos tjenester og funktioner, som gøres tilgængelige online (via Billettos websteder), offline (f.eks. support) og via mobile applikationer.

 • ”Indhold” henviser til materiale som data, tekst, designelementer, lyd, video osv., som gøres tilgængeligt af Billetto.

 • ”Arrangør” henviser til eventarrangører eller -initiativtagere, der bruger Tjenesterne til at oprette og fremme deres events.

 • ”Forbruger” henviser til alle, der bruger Tjenesterne til at bruge oplysninger, købe billetter, deltage i Events osv.

 • ”Brugere” eller ”du”/”dig” er en generel term for Arrangører, Forbrugere og tredjeparter, der bruger Tjenesterne.

 • "Billetto", "vi", "os" eller "vores" henviser til Billettos websted(er), apps, fysiske lokaliseringer, medarbejdere, andre repræsentanter osv.

 • “Persondata” - oplysninger, der indsamles fra Brugere, der er tilknyttet eller kan bruges til at identificere en person.


1.2 Enheden Billetto

Såfremt du tilgår Billettos platform fra domænerne: Billetto.dk, Billetto.eu, Billetto.nl. Billetto.ie, Billetto.fr, Billetto.fi, Billetto.it, Billetto.es, Billetto.pl, Billetto.at, Billetto.be, Billetto.pt, indgår du kontrakt med følgende enhed:

Billetto ApS

Trommesalen 5, 4 th

1614 København V

Danmark

CVR-nr. DK32569080


Såfremt du tilgår Billettos platform fra domænet Billetto.se, indgår du kontrakt med:


Billetto AB

C/O Hellström Advokatbyrå, box 7305

11130 Stockholm,

Sverige

CVR-nr.: 559062609801


Såfremt du tilgår Billettos platform fra domænet Billetto.no, indgår du kontrakt med:


Billetto AS

C/O House of Business Solli AS

Henrik Ibsens Gate 90

0255 Oslo

Norge

CVR-nr.: NO996155064


Såfremt du tilgår Billettos platform fra domænet Billetto.co.uk, indgår du kontrakt med:


Billetto UK Limited

6th Floor 9 Appold Street

EC2A 2AP London

United Kingdom

CVR-nr.: 08364593

Momsregistreringsnummer: GB157940286


1.3 Tjenesternes omfang

Billetto yder følgende tjenester:

 • Visning og angivelse af events, der er indsendt af Arrangøren

 • Accept og behandling af online bestilling af billetter til events

 • Levering af et bekræftelsesnummer til Forbrugerne for deres transaktion og deres billet

 • Hjælp til eventarrangører i markedsføringen af deres events for de relevante deltagere

 • Levering af værktøjer og platform til eventarrangører til at oprette, administrere, udstede billetter til og reklamere for deres events

Fuldstændige beskrivelser af specifikke tjenester kan ses på de relevante Billetto-sider.


1.4 Ikke-persondata

Oplysninger, der ikke kan bruges til at identificere en bestemt person, betragtes som "Ikke-persondata." Billetto kan indsamle sådanne Ikke-persondata, når brugere interagerer med Tjenesterne. Bestemmelserne i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata gælder ikke for Ikke-persondata.


2. Typer af Persondata, der indsamles

Når Brugerne interagerer med Billetto via Tjenesterne, kan vi indsamle Persondata. Dette kan både være på egne vegne og på vegne af en Arrangør, der bruger vores Tjenester til at administrere og gøre reklame for events. Denne skelnen er vigtig for så vidt angår databeskyttelse i EU. Flere oplysninger derom gives senere i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.

2.1 Data om alle Brugere

Oplysninger, der gives af Brugere:

Brugere kan dele Persondata med Billetto, når de frivilligt afgiver sådanne oplysninger, når de bruger Tjenesterne. Dette omfatter registrering med en Brugerkonto, når de kontakter Billetto med spørgsmål, svarer på undersøgelser eller gennemser Tjenesterne.

De Persondata, der indsamles af Billetto, omfatter blandt andet Brugerens navn, e-mailadresse og øvrige oplysninger, der gør, at Brugerne kan blive identificeret.

Oplysninger, der indsamles automatisk.

Tekniske data, der sendes fra Brugerens computer eller mobilenhed, når de bruger Tjenesterne, kaldes ”Automatiske Data”.

Automatiske Data kan blandt andet omfatte identifikatorer, der er tilknyttet denne enhed (f.eks. IP-adresse), enhedens eller browserens karakteristika, aktivitetsstatistikker ved brug af Tjenesterne og andre data, der indsamles via cookies og lignende sporingsteknologier.

Ønsker du flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier, henvises til vores Cookieerklæring.

Billettos websted bruger Google Analytics, som er en tjeneste, der overfører data om webstedets trafik til Google-servere. Google Analytics identificerer ikke individuelle brugere og knytter ikke din IP-adresse til andre data, som er i Googles besiddelse. Rapporter fra Google Analytics bruges til at hjælpe os med at forstå webstedets trafik eller websidens brug.

Du kan til enhver tid fravælge denne sporing ved at aktivere indstillingen ”Do Not Track” i din browser.

Når en Brugers Persondata afgives, kan de knyttes til andre Ikke-persondata, som er indsamlet af Billetto eller tredjeparter. I så fald behandler Billetto de kombinerede data som Persondata, indtil de ikke længere kan knyttes til eller bruges til at identificere en Bruger.


2.2 Data om Arrangører

Billetto indsamler yderligere Persondata om Arrangører, der bruger Tjenesterne.


Oplysninger, der gives af Arrangører:

For at muliggøre udbetaling til Arrangørerne indsamler Billetto de nødvendige finansielle oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger) direkte fra Arrangørerne.

Oplysninger, der indhentes fra andre kilder:

Endvidere kan Billetto anmode om og indsamle Persondata fra tredjepartskilder, herunder websteder, betalingsbehandlingspartnere, Arrangørens bank osv.


2.3 Data om Forbrugere

Billetto indsamler yderligere Persondata om Forbrugere, der bruger Tjenesterne.

Oplysninger, der gives af Forbrugere:

Brugere, der registrerer sig til betalingsevents, afgiver finansielle oplysninger som kreditkortoplysninger og faktureringsadresse. Nogle af disse oplysninger kan udgøre Persondata.

Endvidere kan Arrangørerne bede om at indsamle praktisk taget alle oplysninger fra Forbrugere, når Forbrugerne registrerer sig til en Arrangørs event, der er angivet på Tjenesterne. Billetto kontrollerer ikke sådanne Persondata, der er indsamlet af Arrangøren. Alle Persondata, der indsamles på vegne af en Arrangør, gøres tilgængelige for Arrangøren i overensstemmelse med ”Videregivelse og Overdragelse af Persondata” nedenfor.

Oplysninger, der indhentes fra andre kilder:

Endvidere kan Billetto anmode om og indsamle Persondata fra tredjepartskilder, herunder Arrangører, sociale medier, andre Forbrugere, betalingsbehandlingspartnere, udstederen af kreditkortet osv.


3. Sådan bruges Persondata

Persondata kan bruges som følger:


3.1 Specifikke formål

Alle Persondata, der gives i forbindelse med et specifikt formål, kan bruges af Billetto i forbindelse med det formål. Hvis du for eksempel kontakter Billetto på e-mail, bruger vi de Persondata, du afgiver, i vores svar, og vi svarer på den angivne e-mailadresse.


3.2 Brug af Tjenesterne

Hvis du afgiver Persondata for at bruge Tjenesterne, bruges de Persondata til at give dig adgang til Tjenesterne og til at analysere din brug af Tjenesterne.


3.3 Interne formål

Billetto kan bruge dine Persondata til interne forretningsformål, for eksempel til at hjælpe os med at forbedre Tjenesternes Indhold og funktionalitet, til at forstå vores Brugere, forhindre ulovligheder, gennemtvinge Tjenestevilkårene og generelt administrere Tjenesterne og Billettos virksomhed.

Billetto anvender en AI-løsning i form af anbefalingsmotor med det formål at vise det meste relevante indhold på Billettos hjemmeside og i de emails, som Billetto har lov til at sende ud til Brugerne. Billetto deler derfor dine købs data og andet data opsamlet gennem cookies med denne anbefalingsmotor.


3.4 Markedsføringskommunikation

Afhængig af dine markedsføringspræferencer og det afgivne relevante samtykke kan vi bruge dine Persondata til at kontakte dig til markedsførings- og reklameformål, for eksempel til at informere dig om kommende events, dele reklamemateriale med dig og vise reklamemæssigt Indhold på Tjenesterne.

Billetto forbeholder sig retten til at markedsføre Billettos og/eller Arrangørens produkter og tjenester, som svarer til dem, du tidligere har købt, for dig.

Se ”Fravalg” nedenfor for at få oplysninger om, hvordan du kan fravælge Billettos Markedsføringskommunikation.


3.5 Andet

Såfremt dine Persondata skal bruges på en måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, oplyser vi dig om dette forud for eller mens vi indsamler Persondata og indhenter dit samtykke forud for brug deraf.


3.6 Dataaggregering

For at forbedre vores Tjenester kan vi foretage undersøgelser om Brugernes demografi, interesser og adfærd på baggrund af Persondata og andre indsamlede oplysninger. Vi gennemfører typisk disse undersøgelser aggregeret, hvilket betyder, at det ikke identificerer en individuel Bruger.

Persondata, der ikke er i aggregeret form, betragtes som Ikke-persondata for så vidt angår nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.
4. Videregivelse og overdragelse af Persondata


4.1 Intet salg af Persondata

Billetto sælger ikke Persondata til tredjeparter, herunder annoncører.


Under visse omstændigheder, som er angivet nedenfor, kan vi videregive eller overdrage dine Persondata til specifikke tredjeparter uden yderligere varsel.


4.2 Forretningsafståelse

Som led af at drive forretning kan Billetto sælge eller købe aktiver eller andre virksomheder.

Persondata kan være en del af aktiver, der overdrages i tilfælde af fusion, omstrukturering eller lignende. Du anerkender og accepterer, at en efterfølger til eller opkøber af Billetto eller deres aktiver har ret til at bruge dine Persondata og øvrige oplysninger i overensstemmelse med vilkårene i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.


4.3 Datterselskaber, associerede selskaber og moderselskaber

Dine Persondata kan også deles med Billettos moderselskaber, datterselskaber eller associerede selskaber for så vidt dette er i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata. Sådanne enheder er forpligtede til at opretholde Persondata i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.


4.4 Tjenesteudbydere


Ved at bruge tredjepartslogin, f.eks. Facebook-login, overføres oplysninger mellem tredjeparten og Billetto. For yderligere oplysninger henvises til den relevante tredjeparts politik om beskyttelse af persondata. Sådanne login-metoder er valgfri og kan til enhver tid fravælges.

Billetto kan dele dine Persondata med tredjeparts tjenesteudbydere, som behandler Persondata på vegne af Billetto for at udføre visse forretningsrelaterede funktioner. Disse virksomheder omfatter vores markedsføringsbureauer, database tjenesteudbydere, e-mailudbydere og andre som angivet i listen over Underdatabehandlere.

Såfremt vi antager en anden virksomhed til at udføre sådanne funktioner, kan vi give dem oplysninger, herunder Persondata, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgave.


4.5 Arrangører

Når Forbrugere køber billetter til, registrerer sig til eller donerer penge til en event via eventsiden på Tjenesterne, giver vi de indtastede Persondata til eventens Arrangør.

En Arrangør kan også udpege en tredjepart til at oprette en event på sine vegne (”Tredjepartsarrangører”). I så fald kan Billetto give dine Persondata til Tredjepartsarrangørerne på vegne af Arrangørerne. Billetto er ikke ansvarlig for disse Arrangørers eller deres Tredjepartsarrangørers handlinger for så vidt angår dine Persondata.

Det er vigtigt, at Forbrugerne gennemgår Arrangørernes eller Tredjepartsarrangørernes gældende politikker, inden de afgiver Persondata eller andre oplysninger i forbindelse med den event.


4.6 Tredjepartsforbindelser

Brugere kan forbinde deres Billetto-konto til andre konti på tredjepartstjenester som Facebook. I så fald kan Billetto bruge oplysninger om Brugernes tredjepartskonti i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.


4.7 Juridiske oplysninger

Vi kan videregive dine Persondata, hvis det er påkrævet i henhold til loven, eller hvis vi i god tro mener, at en sådan handling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, beskytte vores rettigheder og interesser, forhindre eller undersøge ulovligheder i forbindelse med Tjenesterne, beskytte vores Brugeres eller offentlighedens sikkerhed eller beskytte mod juridisk ansvar.


5. Opbevaring og håndtering af Persondata

Dine Persondata kan opbevares af Billetto eller tredjeparter, som Billetto overfører disse data til i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.

Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine Persondata mod tab eller misbrug. Der gives dog ingen garantier for, at netværk, teknisk udstyr eller digital overførsel er helt sikkert eller fejlfrit. Derfor skal Brugerne overveje, hvilke oplysninger, de sender til os elektronisk. Dette er vigtigt at huske på, når Persondata videregives.

Vi sørger for, at vores Brugeres Persondata håndteres af medarbejdere, der har tilladelse dertil. Såfremt en sådan tilladelse inddrages eller udløber, sørger vi for, at disse medarbejderes adgang til Persondata øjeblikkeligt ophører. Disse medarbejdere er også underlagt relevante love om databeskyttelse.


6. Din kontrol over dine Persondata

Brugere kan anmode om adgang til de Persondata, som Billetto har om dem. Brugere kan også bede Billetto om at rette, opdatere eller slette Persondata om dem.

Hvis du er en registreret Bruger, kan du udøve disse rettigheder ved at logge ind og besøge siden ”Mine Data”. Både registrerede og ikke-registrerede Brugere kan også udøve deres rettigheder ved at kontakte os direkte ved at sende en e-mail til support@billetto.dk.


Hvis Brugere beder Billetto om at slette deres Persondata, har Billetto tilladelse til at slette eller anonymisere disse Persondata, selvom handlingen fjerner disse Persondatas tilgængelighed for Arrangøren.

Forbrugerne skal dog forstå, at selvom deres Persondata slettes eller anonymiseres på den måde, kan dataene stadig være tilgængelige i Arrangørens egne databaser i tilfælde, hvor Billetto overførte sådanne data til Arrangøren inden modtagelse af Brugerens anmodning om at slette eller anonymisere dem.

Billetto behandler og svarer på alle anmodninger om opdatering/sletning af data i overensstemmelse med gældende ret, dog opfordres Forbrugerne til at kontakte Arrangøren/Arrangørerne direkte med alle anmodninger vedrørende sletning af Persondata.

Du forstår og accepterer, at du altid er ansvarlig for dine login-oplysninger (dvs. bruger-ID, password, kortnummer, sikkerhedsspørgsmål og -svar osv.). Dette ansvar gælder, selvom du ændrer dine login-oplysninger. Disse oplysninger skal til enhver tid holdes fortrolige og må ikke deles med eller videregives til andre. Hvis dine login-oplysninger afsløres, eller hvis du har mistanke om, at andre har fået dem at vide eller har fået kendskab til dem, er du ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af de vilkår og betingelser, du accepterede, da du oprettede dine login-oplysninger. Du skal også straks informere Billetto.


7. Opbevaring af Persondata

Billetto kan opbevare en Brugers Persondata, så længe Brugeren er registreret til at bruge Tjenesterne. Du kan til enhver tid lukke din konto ved at kontakte os.

Billetto kan opbevare Persondata i en længere periode, som det tillades eller kræves i henhold til gældende love. Selv efter vi sletter dine Persondata, kan de stadig forefindes på f.eks. backupmedier i en længere periode, dette af juridiske årsager eller til legitime eller lovlige forretningsformål.8. Cookies og andre sporingsteknologier

Vi henviser til vores Cookieerklæring for yderligere oplysninger om vores brug af cookies og andre tilsvarende teknologier.


9. Brugervalg

Brugere har flere valg, når det gælder deres Persondata:


9.1 Begrænset afgivelse af Persondata

Du kan altid gennemse Tjenesterne uden at afgive Persondata eller ved blot at afgive begrænsede Persondata. Vælger du dette, kan det være, at du ikke kan bruge en vis funktionalitet for Tjenesterne. For eksempel kræves dit navn og din e-mailadresse, så Arrangørerne kan sælge dig billetter.


9.2 Fravalg

9.2.1 Markedsføringskommunikation fra Billetto

Billetto kan sende Brugerne elektronisk markedsføringskommunikation afhængig af Brugernes kontoindstillinger og afgivne samtykke.

Brugerne kan til enhver tid ”fravælge” modtagelse af en sådan kommunikation ved at bruge linket ”Afmeld” i bunden af en sådan kommunikation.


9.2.2 Sociale notifikationer

Hvis Brugerne forbinder deres Facebook-konto eller tilmelder sig integration på andre sociale medier, der omfatter sociale notifikationer, modtager Brugerne sådanne sociale notifikationer. Brugerne kan til enhver tid administrere sociale notifikationer direkte på de relaterede sociale konti eller slå disse konti fra Billetto.


9.2.3 Responsive meddelelser og transaktionsmeddelelser

Visse elektroniske meddelelser fra Billetto er responsive over for Brugeranmodninger. For eksempel skal Billetto e-maile en billet på vegne af Arrangøren til andre Brugere, som køber den på platformen.

Tilsvarende svarer Billetto på e-mails, der sendes til vores kundeserviceteam, via den oplyste e-mailadresse.

Disse responsive meddelelser og transaktionsmeddelelser vil altid blive sendt på trods af Brugerens status ”Fravælg”.


9.2.4 Datalagring

Uanset din ”Fravælg”-status kan vi lagre dine Persondata i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata. Vi vil dog ikke længere bruge disse data til at kontakte dig.


Bemærk: Arrangører, som har modtaget dine Persondata i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, kan fortsætte med at bruge de Persondata til at kontakte dig, hvis din egen politik om beskyttelse af persondata tillader det. De må dog ikke længere bruge Billettos platform til det.


10. Udelukkelser


10.1 Persondata, som Brugere giver til andre

Nærværende Politik om beskyttelse af Persondata gælder ikke for Persondata, som en Bruger kan give til en anden Bruger via Tjenesterne eller på anden vis. Dette omfatter Persondata, som gives til Arrangørerne på eventsider eller oplysninger, der slås offentligt op på Tjenesterne.


10.2 Links til tredjepartssider

Nærværende Politik om beskyttelse af Persondata gælder kun for Tjenesterne. Billettos Tjenester kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives eller kontrolleres af Billetto (”Tredjepartswebsteder”).

De politikker og procedurer, der er beskrevet i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, gælder ikke for Tredjepartswebsteder. Links fra Billetto til Tredjepartswebsteder indebærer på ingen måde, at Billetto godkender eller har gennemset disse websteder. Vi foreslår, at Brugerne kontakter webstederne direkte for yderligere oplysninger om deres politikker om beskyttelse af persondata.


11. Brugere under 17

Hvis du er 16 år eller derunder, bedes du få dine forældres/værgers tilladelse i forvejen, når du giver personlige oplysninger til Billetto.


12. Løbende ændringer i Politikken om beskyttelse af Persondata

Billettos Tjenester og art kan ændre sig fra tid til anden. Derfor kan vi finde det nødvendigt at opdatere eller ændre nærværende Politik om beskyttelse af Persondata. Billetto forbeholder sig til enhver tid retten til at gøre dette. Vi kan, men skal ikke, give dig yderligere varsel om sådanne opdateringer via e-mail eller notifikationer på Tjenesterne.

Brugere opfordres til jævnligt at gennemgå nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, især inden afgivelse af Persondata til Billetto. Fortsat brug af Tjenesterne efter opdateringer eller ændringer i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata betragtes som accept af ændringerne.

Hvis en Bruger finder ændringerne til Politikken om beskyttelse af Persondata uacceptabel, skal Brugeren ophøre enhver brug af Tjenesterne.


13. Løsning af konflikter

Hvis du har en klage over Billettos praksis vedrørende brugen af Persondata, bedes du skrive til os på: support@billetto.dk. Vi træffer rimelige foranstaltninger for at samarbejde med dig i et forsøg på at løse din klage.


14. Overførsel af Persondata til et tredjeland

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til lande ud over det land, du er bosiddende i. Serverne til vores websteder er primært placeret i EU. Vores koncernselskaber og tredjeparts tjenesteudbydere og partnere driver dog virksomhed i flere forskellige lande, herunder USA. Det betyder, at når vi indsamler dine personlige oplysninger, kan vi behandle dem i et af de lande.


Vi implementerer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger i de lande i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata ved i vores kontrakter med leverandører og andre at sikre, at beskyttelsesniveauet er i overensstemmelse med GDPR. Vi indgår kontrakter med tredjepartsvirksomheder, der behandler dine data, og kan sende oplysninger til USA. Disse tredjepartsvirksomheder skal følge Standardkontraktbestemmelser ved dataoverførsel mellem EU og ikke-EU-lande. Disse er udstedt af Europa-Kommissionen.

Handelsaftale

(tilbage til toppen)


Bestemmelserne i nærværende Handelsaftale er inkorporeret i Billettos Vilkår og Betingelser ved henvisning. Ingen del af nærværende Handelsaftale skønnes på nogen måde at ændre nogen del af Vilkårene og Betingelserne.

Nærværende Handelsaftale indeholder vigtige oplysninger om de vilkår, der styrer Billettos forhold til de Arrangører, der bruger vores Tjenester. Nærværende Handelsaftale bedes læses grundigt.

Definitioner, der bruges i nærværende aftale, forklares i vores Vilkår og Betingelser.


1. Handelsaftalens formål

Nærværende Handelsaftale angiver de vilkår og betingelser, der gælder for de Arrangører, der bruger Tjenesterne til at administrere deres events og billetudstedelse. Ved at acceptere Vilkårene og Betingelserne accepterer du vilkårene i nærværende Handelsaftale og indgår en juridisk bindende kontrakt med Billetto.

Billetto er ikke forpligtet af vilkår, som Billetto ikke specifikt har accepteret skriftligt. Eventuelle vilkår og betingelser, som Arrangøren forelægger, og som er uforenelige med eller er i tillæg til Billettos Vilkår og Betingelser, er uden retsvirkning og ugyldige, medmindre Billetto specifikt accepterer dem skriftligt.


Billetto er under ingen omstændigheder ansvarlig for nedetid og/eller afbrydelse af Tjenesten eller for direkte eller indirekte tab, som Arrangørerne lider på grund af nedetid og/eller afbrydelse.


2. Oplysninger om den registrerede Arrangør


2.1 Yderligere oplysninger

Hvis en Arrangør opretter en betalingsevent på Tjenesterne, kan Billetto kræve, at Arrangøren skal afgive ekstra oplysninger om sig selv eller en enhed, de repræsenterer (”Ekstra Registreringsoplysninger”). Arrangøren accepterer at give sådanne oplysninger rettidigt og fuldstændigt og at sikre, at de forbliver korrekte ved at opdatere dem.


2.2 Tilladelse til videregivelse

Arrangøren giver Billetto tilladelse til at dele oplysninger om Arrangørens events og transaktioner på Tjenesterne med Billettos Betalingsbehandlingspartnere og Arrangørens bank, hvor det måtte være nødvendigt.


2.3 Undladelse af levering

Billetto forbeholder sig retten til at ophæve Arrangørens konto og tilbageholde beløb, der skyldes Arrangøren, såfremt Arrangøren undlader at levere nøjagtige oplysninger eller at gøre dette inden for den angivne tidsramme.


2.4 Automatisk udløste e-mails

Arrangøren er klar over, at visse funktioner, som leveres af Billetto, genererer automatiske e-mails til Forbrugerne. Det er Arrangørens eneansvar at bruge denne automatiske e-mailtjeneste i overensstemmelse med gældende ret.


2.5 Indbakke og notifikationer

Det er arrangørens eneansvar regelmæssigt at tjekke sin indbakke og notifikationer på Billettos platform. Billetto er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som Arrangøren måtte lide på grund af Arrangørens undladelse deraf.


3. Betalingsproces


3.1 Generelt

3.1.1 Betalingsmetode

Billetto opkræver Billetfortjeneste på vegne af Arrangøren og fungerer derved som en begrænset betalingsopkrævningsagent via sine egne Betalingsbehandlingspartnere. Dette benævnes ”Billettos Betalingsbehandling” (”BBB”).

3.1.2 Billettos rolle

Ud over at fungere som en begrænset opkrævningsagent på vegne af Arrangøren tilbyder Billetto ingen bank- eller indlånstjenester eller tilsvarende tjenester.

For at muliggøre BBB anvender Billetto tredjepartsgateways, -betalingsbehandlere, -indløsere osv. (”Betalingsbehandlingspartnere”). Lovene og bestemmelserne for disse Betalingsbehandlingspartnere gælder for både Billetto og Arrangørerne.

Arrangørerne kan få vist en balance over Billetfortjenesten for deres events, når de logger ind på deres Billetto-konto. Bemærk, at denne balance alene udgør en generel og simpel fordring mod Billetto og ikke et værdiopbevaringsmiddel.

3.1.3 Bekræftelsesmeddelelser

Når en Forbruger har afgivet en ordre via Billetto, genererer vi en bekræftelsesmeddelelse med et unikt bekræftelsesnummer for den Forbrugers ordre.

Arrangøren accepterer uden forbehold at opfylde ordrer, der bekræftes af Billetto. Det er Arrangørens pligt at kontrollere en Forbrugers bekræftelsesnummer eller eventuelle eventbegrænsninger, inden eventen finder sted.


3.1.4 Gældende gebyrer

Billetto opkræver et servicegebyr (Billettos Servicegebyr”) for at muliggøre billetsalg, abonnementsbilletter, betalte registreringer, indsamling af donationer og salg af merchandise. Arrangøren accepterer at betale Billettos Servicegebyr ved at medtage det i billetprisen. Alternativt kan Arrangøren beslutte, at Forbrugeren betaler Billettos Servicegebyr, i hvilket tilfælde gebyret lægges til den samlede ordrepris ud over billettens pålydende værdi.

Billettos Servicegebyrer varierer afhængig af land og behandlingsvaluta. Aktuelle gebyrer kan ses her. Bemærk, at gebyrerne kan ændres, hvilket vil komme tilsvarende til udtryk.

Arrangørerne kan anmode om yderligere Tjenester som markedsføring, leasing af udstyr, trykte billetter osv. Sådanne Tjenester ydes efter Billettos skøn og er omfattet af en særskilt, skriftlig aftale. Disse ekstra Tjenester kan blive genstand for særskilte gebyrer (”Sekundære Gebyrer”), som meddeles Arrangøren forud for Arrangørens accept af Tjenesterne. Billettos Servicegebyr og de Sekundære Gebyrer benævnes samlet ”Gebyrer”.

Billetto kan tilbyde og opkræve Forbrugerne for valgfrie tillægstjenester, herunder blandt andet billetforsikring, postlevering og billetkvitteringer på mobilen. Gebyrer for sådanne tjenester videregives ikke til Arrangørerne. Billetto kan vælge at oprette og indhente sådanne gebyrer fra Forbrugerne.


3.2 Billettos Betalingsbehandlingsprocedure


3.2.1 Proces

Betalingsprocessen finder sted via Billettos Betalingsbehandlingspartnere. Billetto overfører al Billetfortjeneste til den bank, som Arrangøren har angivet, inden for 5 (fem) hverdage efter eventens afholdelse. Billetfortjenesten fra salg af abonnementsbilletter overføres til den bank, som Arrangøren har angivet, inden for 5 (fem) hverdage efter udløbet af abonnementsperioden, medmindre andet er aftalt. Det afhænger af Arrangørens bank, hvornår overførslen vil være synlig på Arrangørens konto. Denne overførsel er genstand for:

 1. Fradrag af alle relevante Gebyrer

 2. Billettos ret til at modregne beløb, der måtte skyldes os i henhold til nærværende Handelsaftale, Vilkårene og Betingelserne eller eventuelt andre aftaler mellem Billetto og Arrangøren

 3. Eventuelt andre fradrag, der er omfattet af nærværende Handelsaftale

 4. Eventuelt etablerede hensættelser som beskrevet senere i nærværende Handelsaftale

Billetto opkræver Arrangøren ekstra gebyrer for alternative betalingsmetoder, herunder (men ikke begrænset til) Swish, MobilePay, Paypal, Klarna osv. Sådanne gebyrer kan ikke videregives til Forbrugerne. For yderligere oplysninger henvises til her.

Alle udbetalinger betales alene til den udbetalingskonto, som tilvejebringes af Arrangøren for Tjenesterne under ”Bankoplysninger”. Arrangørerne aftaler, at Billetto alene benytter de angivne bankoplysninger til at muliggøre overførsel af Billetfortjenesten, også selvom oplysningerne er forkerte. Arrangørerne accepterer at godtgøre Billetto for tab, der måtte opstå på grund af vores brug af angivne bankoplysninger.

Som angivet ovenfor udbetales udbetalinger forventeligt inden for 5 (fem) hverdage efter en events afholdelse. På grund af eksterne forhold, som Billetto ikke er ansvarlig for, kan udbetalinger dog være forsinkede.


3.2.2 Billetto som opkrævningsagent

Arrangøren udpeger hermed Billetto som opkrævningsagent med begrænset udbetaling udelukkende med det formål at opkræve betalinger fra Forbrugerne for Arrangørens events gennem Billettos Betalingsbehandlingspartnere.

Alle betalinger, som foretages af en Forbruger til Billetto, betragtes som betalinger, der foretages direkte til Arrangøren. Arrangøren leverer alle varer og tjenester, som der reklameres for, til Forbrugeren, som om Arrangøren havde modtaget Billetfortjenesten direkte fra Forbrugeren, også hvor Billetto stadig mangler at overføre denne Billetfortjeneste.

Arrangøren accepterer, at Billetto i sin rolle som begrænset agent har tilladelse til at:

 1. Gøre det muligt for Forbrugerne at overføre billetter, når dette er tilladt af Arrangøren

 2. Opbevare og udbetale Billetfortjenesten på Arrangørens vegne som angivet i nærværende Handelsaftale

 3. Give tilbagebetalinger til Forbrugerne

 4. Administrere tilbageførsler for kreditkort

Billetto påtager sig intet ansvar for Arrangørens handlinger eller undladelser. Arrangøren forstår, at Billettos forpligtelse til at overføre Billetfortjenesten til Arrangøren afhænger af, at Billetfortjenesten modtages af Forbrugerne.

3.2.3 Forudbetalinger

Al Billetfortjeneste for en given event tjenes først af Arrangøren efter afslutningen af den relevante event henholdsvis efter afslutningen af den sidste event i abonnementsperioden.

Hvis det er aftalt i en særskilt skriftlig aftale, kan Billetto overdrage en del af Billetfortjenesten til Arrangøren før afslutningen af den relevante begivenhed (”Forudbetalinger”). Arrangøren accepterer, at sådanne Forudbetalinger alene er forudbetalte beløb, som kan forfalde til Arrangøren.

Billetto kan til enhver tid opsige eller ophæve Arrangørens ret til at modtage Forudbetalinger eller ændre vilkårene for sådanne Forudbetalinger, som er betalt til Arrangøren. Endvidere kan Billetto kræve sådanne Forudbetalinger tilbage afhængig af refusioner, tilbageførsler, kundeklager, mistanke om bedrageri, overtrædelse af Vilkårene og Betingelserne og nærværende Handelsaftale samt lignende årsager. I sådanne tilfælde skal Arrangøren straks tilbagebetale det krævede beløb.

3.2.4 Aflysning af events og manglende opfyldelse

I tilfælde af en aflyst event eller risiko for aflysning eller anden manglende opfyldelse foretager Billetto ingen eller reducerede betalinger til Arrangøren, medmindre Billetto modtager tilstrækkelig sikkerhed for Arrangørens forpligtelser i henhold til nærværende Handelsaftale.

Ingen Billetfortjeneste tjenes, før eventen er afviklet, henholdsvis før den sidste event i abonnementsperioden er afviklet. Såfremt en Forudbetaling allerede er foretaget til en Arrangør af en aflyst event, skal den Arrangør straks tilbagebetale en sådan Forudbetaling for at muliggøre eventuelle refusioner. Såfremt en Arrangør undlader at eftergive et beløb, der er tilstrækkeligt stort til at dække refusionerne, accepterer Arrangøren, at beløbet vil forfalde til betaling og skyldes Billetto fra Arrangøren, indtil det er fuldt ud tilbagebetalt.


3.2.5 Ret til modregning og hensættelser

Billetto har ret til at beholde en procentdel af gebyrerne til at finansiere en hensættelse, som det måtte være nødvendigt for at sikre opfyldelse af Arrangørens forpligtelser eller til at beskytte Billetto mod svigagtig eller fejlagtig aktivitet.

Denne ret til en hensættelse opretholdes, indtil Arrangøren opfylder alle sine forpligtelser i henhold til relevante aftaler med Billetto eller på anden vis giver Billetto tilstrækkelig sikkerhed for sådanne forpligtelser.

Hensættelsen er også underlagt retten til modregning. Hvis en modregning ikke fuldt ud dækker det beløb, der skyldes af Arrangøren i henhold til en gældende aftale, forfalder beløbet til betaling og skyldes Billetto fra Arrangøren, indtil det er fuldt ud tilbagebetalt.


3.2.6 Tilbageførsler og omgørelser

Arrangøren er ansvarlig for alle kreditkorttilbageførsler og lignende transaktionsomstødelser over for Billetto for så vidt angår Arrangørens events bortset fra tilfælde, hvor sådanne tilbageførsler alene skyldes Billettos forsømmelighed eller bevidste uredelighed. Arrangøren er også ansvarlig for ekstra gebyrer, som Billetto pådrager sig i forbindelse med sådanne tilbageførsler. Når Arrangøren bedes om det, accepterer Arrangøren straks at godtgøre Billetto fuldt ud for sådanne beløb.

Billetto bestræber sig inden for rimelighedens grænser på at repræsentere sådanne tilbageførsler og omgørelser på vegne af Arrangøren. Arrangøren accepterer inden for rimelighedens grænser at bestræbe sig på at samarbejde med Billetto i tilfælde af en sådan repræsentation. Billetto er dog ikke forpligtet til at repræsentere en tilbageførsel, som de mener, at de sandsynligvis vil miste, såfremt den vedrører en transaktion, som skal refunderes i overensstemmelse med refusionspolitikken.


3.2.7 Valutaer

BBB-tjenesten er alene tilgængelig for visse valutaer og for Arrangører visse steder. Billetfortjenester, der opkræves i en valuta, må kun overføres til Arrangøren i den valuta. Billetto tilbyder ingen valutakonvertering. Forskellige betalingsbehandlingsmuligheder kan være tilgængelige afhængig af valutaen og placeringen.


3.2.8 E-fakturering

Yderligere vilkår gælder, hvis Arrangøren vælger at bruge muligheden ”E-fakturering”.

Såfremt ”E-fakturering” er aktiveret, har Forbrugerne mulighed for at vælge ”Betal med E-faktura” som betalingsmetode ved kassen. I så fald indsamler Billetto de Forbrugerdata, der er nødvendige for at udstede fakturaen, og videregiver disse data til Arrangøren.

Det er Arrangørens ansvar at:

 1. Udstede fakturaen til den relevante Forbruger

 2. Opkræve betalingen direkte fra Forbrugeren

 3. Markere ordren som ”Betalt” i det dertil bestemte område på Tjenesterne

Når en ordre er markeret som ”Betalt”, sender Billetto ordrebekræftelsen og udsteder en billet til Forbrugeren i overensstemmelse med Vilkårene og Betingelserne og nærværende Handelsaftale. Bemærk, at med ”E-faktura” finder transaktionen alene sted mellem Arrangøren og den relevante Forbruger. Billetto formidler ikke og er ikke ansvarlig for denne transaktion.


3.2.9 Rabatkuponer og gavekort

Arrangører må ikke sælge eller på anden måde tilbyde rabatkuponer og/eller gavekort via Tjenesten.


3.2.10 Videresalg af billetter

Arrangører må ikke videresælge billetter til event(s) via tjenesten.


3.2.11 Billetto Advertising

Billetto Advertising markedsfører arrangørens event(s) direkte til forbrugere på tværs af Billettos egne og eksterne Billetto kanaler. Billetto markerer hver ordre med en kilde. Hvis kilden på ordren er Billetto Advertising og arrangøren har Billetto Advertising slået til på tidspunktet for ordren vil et Billetto Advertising gebyr blive fratrukket. Arrangører kan på et hvert tidspunkt vælge at slå Billetto Advertising til eller fra. Se prisen for Billetto Advertising her Kilden på en ordre er baseret på UTM tags og det er arrangørens eget ansvar ikke at dele links med Billetto definerede UTM tags.


3.3 Refusioner


3.3.1 Refusionspolitik og -behandling

Alle refusioner vedrører alene billettens pålydende værdi henholdsvis abonnementsbillettens pålydende værdi. Yderligere Gebyrer som Billettos Servicegebyr refunderes ikke.

Arrangører gebyrer så som gebyr for Billettos alternative betalingsmetoder og Billetto Advertising gebyr bliver ikke refunderet og fratrækkes billetindtægterne.

Det er op til Arrangøren at indstille og formidle Arrangørens refusionspolitik, så længe den ikke er i strid med Vilkårene og Betingelserne, nærværende Handelsaftale eller nogen anden aftale mellem Billetto og Arrangøren. En sådan refusionspolitik skal også følge de minimumskrav, der er angivet i Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken.

Refusioner skal godkendes af Arrangøren og behandles af Billetto. I tilfælde af aflysning og manglende opfyldelse af en event er refusioner genstand for følgende krav:

 1. Såfremt en event aflyses, accepterer Arrangøren inden for 5 dage fra annulleringen at returnere relevante Forudbetalinger til Billetto, således at refusionerne kan behandles.

 2. Arrangøren accepterer, at ingen refusioner finder sted uden for Billettos platform.

 3. Arrangøren accepterer at oplyse Forbrugerne om eventuelle aflysninger, så snart det er rimeligt muligt og senest på eventens starttidspunkt.

 4. Såfremt Arrangøren undlader at oplyse Billetto om en aflysning af en event, og Billetto i god tro udbetaler fortjenesten fra en sådan event til arrangøren, skal sidstnævnte på forlangende tilbagebetale et beløb, der svarer til fortjenesten, til Billetto.

 5. Arrangøren skal sikre, at Arrangørens kontaktoplysninger er tilstrækkelige til at gøre det muligt for Forbrugerne at fremsætte sådanne refusionsanmodninger.

 6. Arrangøren accepterer, at Billetto har ret til at opkræve Arrangøren for omkostningerne ved tilbageførslerne i forbindelse med en aflyst event.


3.3.2 Tvister vedrørende refusioner

Alle tvister vedrørende refusioner er mellem Arrangøren og dennes Forbrugere. Billetto kan prøve at mægle i en tvist, men det er Arrangørens forpligtelse at afgøre en tvist. Billetto har til enhver tid ret til at foretage refusioner på Arrangørens vegne som angivet nedenfor.


3.3.3 Obligatoriske refusioner

Uanset forestående, giver Arrangøren Billetto tilladelse til at foretage refusioner (helt eller delvist) i følgende situationer:

 1. Arrangøren har specifikt givet tilladelse til refusionen.

 2. Der er væsentlig uoverensstemmelse mellem eventen og eventens beskrivelse, som er blevet præsenteret for Forbrugeren, og den/de faktiske event(s).

 3. Forbrugerne kan ikke deltage i en event på grund af, at Arrangøren har undladt at planlægge kapacitet, indgang og udgang og tilsvarende forhold, eller Forbrugerne ville blive udsat for sikkerhedsrisici ved at deltage i eventen.

 4. Billetto mener efter eget skøn, at specifikke ordrer bør refunderes i henhold til Arrangørens opslåede refusionspolitik eller Billettos Vilkår og Betingelser og andre aftaler.

 5. Billetto forventer, at refusionsanmodningen, såfremt den ikke imødekommes, vil medføre en tilbageførsel, som Billetto sandsynligvis vil miste.

 6. Arrangøren undlod at slå en refusionspolitik op på den relevante eventside, og Billetto mener (efter eget skøn), at imødekommelsen af en refusion er rimelig efter omstændighederne.

 7. Billetto mener efter eget skøn, at specifikke ordrer er svigagtige.

 8. Billetto mener efter eget skøn, at ordren er en kopi.

 9. Arrangøren opsiger abonnementsbilletter eller én eller flere events, der er omfattet af en sådan abonnementsbillet.

Billetto er også bemyndiget til at foretage refusioner, hvis de efter eget skøn mener, at:

 1. Arrangøren har afgivet urigtige eller misvisende oplysninger eller er indblandet i svigagtig aktivitet.

 2. Der er væsentlig risiko for, at Arrangøren ikke sørger for opfyldelse for så vidt angår den relevante event eller fremtidige events.

 3. Billetto sandsynligvis vil modtage klager, refusionsanmodninger, tilbageførsler og lignende krav, der vedrører et væsentligt beløb af Forbrugerens ordrer.

 4. Arrangøren har brugt Tjenesterne til at behandle Ikke-tilladte Transaktioner eller administrere Ikke-tilladte Events, eller såfremt undladelsen af at give en refusion ville udsætte Billetto for retsansvar.

 5. Arrangøren aflyser eller udskyder et event i kommunikation udenfor Billettos platform.

Arrangøren accepterer straks at godtgøre Billetto fuldt ud for eventuelle foretagne refusioner med undtagelse af, når sådanne refusioner opstår på grund af Billettos forsømmelighed eller bevidste uredelighed.

Såfremt en Arrangør ikke eftergiver refusioner til Billetto, som er tilstrækkeligt store til at dække sådanne obligatoriske refusioner, forfalder beløbet og skyldes Billetto fra Arrangøren, indtil det er tilbagebetalt fuldt ud.


3.4 Ikke-eksklusive retsmidler og skatter


3.4.1 Ikke-eksklusive retsmidler

Såfremt en Arrangør undlader at betale et beløb, der skyldes Billetto i henhold til en relevant aftale for de leverede Tjenester, kan Billetto i det omfang, gældende ret tillader det:

 1. Tilbageholde og bruge beløb, der skyldes Arrangøren, til at modregne det beløb, der af Arrangøren skyldes Billetto.

 2. Såfremt Arrangørens resterende beløb ikke er tilstrækkeligt stor til at dække det skyldige beløb, sendes en faktura til Arrangøren for det skyldige beløb.

Arrangøren accepterer at betale disse fakturerede beløb inden for 30 (tredive) dage fra fakturadatoen. Såfremt Arrangøren ikke betaler, forbeholder Billetto sig retten til at ophæve eller opsige Arrangørens registrering af Tjenester, der leveres af Billetto. Endvidere er sådanne beløb genstand for inkasso.


3.4.2 Inkasso og omkostningsdækning

Billetto forbeholder sig retten til at overdrage eventuelt ubetalte beløb til inkasso, såfremt sådanne beløb ikke betales inden for 30 (tredive) dage efter fakturadatoen. På forlangende accepterer Arrangøren straks at godtgøre Billetto fuldt ud for omkostninger, der er pådraget i forbindelse med inkasso af beløb, der skyldes i henhold til gældende aftaler mellem Billetto og Arrangøren.

Såfremt Arrangøren ikke reagerer på en opkrævningsunderretning, forbeholder Billetto sig retten til at forfølge udestående skyldige beløb via relevante retslige veje.


3.4.3 Skatter

Arrangørerne er eneansvarlige for at afgøre, hvilke skatter, afgifter osv., der gælder for Arrangørens brug af Tjenesterne, samt for at opkræve og anmelde de rette beløb til de relevante myndigheder.

Såfremt Billetto af myndighederne påkræves at betale eventuelle skatter, der kan henføres til Arrangørens brug af Tjenesterne, accepterer Arrangøren straks at godtgøre Billetto fuldt ud for skatterne og eventuelle tilknyttede udgifter.

På grund af regler for forbrugsskat i den Europæiske Union (”EU”) skal Billetto opkræve moms (”moms”) fra alle Billetfortjenester og Gebyrer. Det er Arrangørens ansvar at eftergive relevant moms fra Billetfortjenesten til de relevante skattemyndigheder. Vi opkræver moms i overensstemmelse med standardsatsen for moms i det pågældende land. Den faktiske momssats kan komme an på flere faktorer og vurderes fra sag til sag.


3.5 Midler, som der ikke er gjort krav på

Såfremt der ikke er nogen aktivitet på en Arrangørs konto i den periode, der er angivet i de relevante love for ejendom, som der ikke er gjort krav på, og Billetto har midler vedrørende kontoen, giver Billetto Arrangøren behørigt varsel i henhold til gældende love.

Såfremt der ikke er gjort krav på midlerne inden for den periode, der er angivet i varslet, skal Billetto afskaffe midlerne i overensstemmelse med gældende love.

Uanset ovenstående bliver alle udbetalingskrav forældede efter 3 (tre) år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod. Det er alene Arrangørens ansvar at give korrekte og opdaterede bankoplysninger til at muliggøre udbetaling. Endvidere er Arrangøren forpligtet til proaktivt at kontakte Billetto i tilfælde af manglende udbetaling.


4. Ikke-tilladte Events og Transaktioner


4.1 Ikke-tilladte Events

Arrangørerne må ikke slå events op eller deltage i aktiviteter på Tjenesterne, som:

 1. Overtræder eller muliggør overtrædelse af gældende ret

 2. Indeholder Indhold, der ville være i strid med Vilkårene og Betingelserne.

 3. En event, der hører ind under ovenstående kategori, betragtes som en ”Ikke-tilladt Event”.

4.1 Ikke-tilladte Transaktioner


Arrangører må ikke bruge BBB til at foretage nogen af følgende transaktioner:

 1. transaktioner, der vedrører voksenindhold, ulovlige varer og tjenester, køb af kryptovaluta, lotteri eller spil.

 2. Transaktioner af svigagtig eller ulovlig art.

 3. Transaktioner, der ikke vedrører bona fide-køb af billetter, donationer eller andre genstande eller tjenester, der vedrører events.

En transaktion, der hører ind under ovenstående kategori, betragtes som en ”Ikke-tilladt Transaktion”.

4.2.1 Billetto må til enhver tid og på eget initiativ undersøge, hvorvidt en transaktion udgør en Ikke-tilladt Transaktion. Arrangøren forstår og accepterer, at sådanne undersøgelser er tidskrævende, og at eventuelle forfaldne betalinger til arrangøren sættes på pause, indtil en sådan undersøgelse er afsluttet.

Under undersøgelsen kan Billetto kræve yderligere dokumenter og/eller oplysninger fra arrangøren for at afgøre, hvorvidt nogen vilkår og betingelser er misligholdt.

Billetto kan efter eget skøn afgøre, hvorvidt udleverede dokumenter og/eller oplysninger er tilstrækkelige til at afgøre, om en transaktion er en Ikke-tilladt Transaktion eller ej. Såfremt Billetto afgør, at en transaktion er en Ikke-tilladt Transaktion, er Billetto berettiget til at fortsætte med de handlinger, der er angivet i artikel 4.3 i nærværende Handelsaftale.


4.3 Retsmidler

Såfremt Arrangøren slår en Ikke-tilladt Event op eller behandler eller forsøger at behandle en Ikke-tilladt Transaktion, kan Billetto udføre en af eller alle følgende handlinger samt forfølge andre retsmidler, som er tilladt i henhold til gældende love:

 1. Ophæve eller opsige Arrangørens Billetto-konto.

 2. Helt eller delvist ændre eller fjerne Ikke-tilladte Events.

 3. Blokere eller tilbageføre/refundere nogle af eller alle Arrangørens transaktioner.

 4. Beholde midler, der knytter sig til Arrangørens konto i henhold til gældende love

 5. Videregive Arrangøren og relaterede events eller transaktioner til de relevante retshåndhævende myndigheder til videre foranstaltning uden varsel til Arrangøren.


5. Arrangørens oplysninger og garantierklæringer


Arrangøren erklærer og garanterer over for Billetto, at:

 1. Såfremt Arrangøren repræsenterer en enhed, eksisterer den enhed berettiget og holder sig inden for gældende love.

 2. Arrangøren (eller den enhed, som Arrangøren repræsenterer) har tilladelse til at indgå nærværende Handelsaftale og udfører de i nærværende Handelsaftale anførte transaktioner.

 3. Indgåelse af og handlen efter nærværende Handelsaftale medfører ikke misligholdelse og udgør ikke forsømmelse i henhold til gældende love.

 4. Såfremt Arrangøren repræsenterer en enhed, har Arrangøren fuld juridisk ret og bemyndigelse til at forpligte en sådan enhed til vilkårene i nærværende Handelsaftale eller andre gældende aftaler med Billetto.


Arrangørerne erklærer og garanterer, at de (ikke Billetto) har eneansvaret for korrekt udstedelse til deres events og for indfrielse af gyldige billetter kun. Arrangørerne forstår og accepterer, at Billetto ikke er erstatningsansvarlig for eventuelle omkostninger, der opstår på grund af, at Arrangøren indfrir fremviste billetter, der er ugyldige eller er tilvejebragt via bedragerisk praksis.

Arrangøren garanterer og indestår over for Billetto for, at Arrangørens aktiviteter er og vil være i fuld overensstemmelse med al relevant lovgivning fra tid til anden, herunder lovgivning, der er relevant for udstedelsen af abonnementsbilletter. Såfremt Arrangøren har misligholdt eller ikke overholder lovgivningen, kan Billetto opsige Arrangørens events, herunder abonnementsevents, tilbageholde eventuelle billetindtægter og kræve allerede betalte billetindtægter tilbage fra Arrangøren.


6. Ret til opsigelse

Ud over øvrige bestemmelser, der er angivet i Vilkår og Betingelser, kan Billetto opsige nærværende Handelsaftale og Arrangørens ret til at bruge Tjenesterne, hvis:

 1. Arrangøren ikke overholder eller misligholder en bestemmelse i nærværende Handelsaftale.

 2. Billettos Betalingsbehandlingspartnere efter eget skøn opsiger Billettos ret til at yde BBB-tjenesten eller Arrangørens ret til at acceptere betalinger via BBB-tjenesten.

 3. Billetto bliver genstand for retslige skridt, der søger at gøre udlæg i eller arrest i dine midler eller ejendom, som er i Billettos besiddelse.

Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken

(tilbage til toppen)

Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken

Arrangører af betalingsevents, der hostes på Billetto, er underlagt følgende krav til refusionspolitikken. Rettighederne og forpligtelserne i disse krav til refusionspolitikken er ud over og inkorporeret i vilkårene og betingelserne ved henvisning.


1. Arrangørens refusionspolitikker


1.1 Minimumskrav

Refusionspolitikker varierer mellem arrangørerne. Derfor gives Billettos arrangører fleksibilitet til at offentliggøre deres egne refusionspolitikker i forbindelse med deres events. En sådan politik skal dog opfylde følgende minimumskrav:

 1. Politikken skal slås op på den relevante eventside

 2. Vi tillader politikker om ”ingen refusion”, så længe de er tydeligt angivet som værende sådanne og overholder resten af disse minimumskrav

 3. Alle refusionspolitikker, herunder politikker om ”ingen refusion”, skal muliggøre refusioner eller anden kompensation, såfremt der ikke leveres de annoncerede varer og tjenester

 4. Refusionspolitikker skal overholde gældende love

 5. Refusionspolitikker skal omfatte tydelige anvisninger til, hvordan en refusion kan opnås, herunder hvordan, hvornår og hvor en sådan refusionsanmodning skal stiles

 6. Ændringer til en refusionspolitik kan ikke gælde med tilbagevirkende kraft for køb, der blev foretaget forud for datoen for ændringen

 7. Refusionspolitikker skal angive en tidsramme for svar på refusionsanmodninger, som ikke må overstige 7 (syv) hverdage

 8. Refusionspolitikker skal i øvrigt være fair og rimelige

Såfremt der ikke slås en refusionspolitik op, eller en politik ikke opfylder disse minimumskrav, kan Billetto ændre politikken, så den opfylder disse krav. En ændring kan omfatte prospektivt at foretage ændringer i arrangørens opslåede refusionspolitik eller retroaktivt at gøre sådanne ændringer gældende i tilfælde af en tvist, en tilbageførsel eller en refusionsanmodning.


1.2 Behandling af refusioner

For at oprette en refusionsanmodning skal forbrugere kontakte arrangøren direkte ved at følge anvisningerne i den gældende refusionspolitik, som arrangøren har slået op. Såfremt politikken ikke omfatter kontaktoplysninger, skal forbrugeren bruge knappen ”kontakt arrangøren” på eventsiden. Arrangøren accepterer at administrere sin refusionspolitik i overensstemmelse med de vilkår, der er beskrevet på den gældende eventside og i de ovenfor anførte ”minimumskrav”.


Når en forbruger anmoder om en refusion, og arrangøren ikke reagerer enten ved at refundere eller afvise anmodningen efter 7 (syv) dage, kan Billetto give refusionen på vegne af arrangøren.


1.3 Undersøgelse fra Billettos side

Såfremt en arrangør ikke efterkommer en refusionsanmodning, der opfylder den gældende refusionspolitik, kan forbrugeren anmode Billetto om at oprette en refusion ved at kontakte os. Billetto undersøger sagen og afgør, om en refusion er berettiget. Billetto stræber efter at afslutte sin undersøgelse inden for 30 (tredive) dage efter at være blevet kontaktet af forbrugeren. Billettos afgørelse for så vidt angår disse krav til refusionspolitikken er endelig og bindende for både arrangøren og forbrugeren.


2. Der gives ingen garanti

Disse krav til refusionspolitikken udgør ikke et tilbud om at garantere eller forsikre en arrangørs ydelse. Der er ingen garanti for, at refusioner gives i en given situation.

Databehandlingstillæg for arrangører

(tilbage til toppen)


Dette databehandlingstillæg gælder for arrangører, der er underlagt EU’s persondataforordning ((EU) (2016/679) eller ”GDPR” og kræver, at Billetto behandler persondata på deres vegne som en del af arrangørens brug af tjenesterne. Se vilkår og betingelser for yderligere oplysninger.


Definitioner

I dette databehandlingstillæg betyder henvisninger til ”du” og ”dig” arrangøren, og henvisninger til ”vi”, ”os”, ”vores” og ”Billetto” betyder Billetto.

Vilkårene i dette databehandlingstillæg inkorporeres hermed i en eventuel anden gældende serviceaftale mellem arrangøren og Billetto (”aftalen”). For så vidt angår behandlingen af persondata gælder dette databehandlingstillæg i tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftalen og dette databehandlingstillæg.


Såfremt arrangøren og Billetto har forhandlet særskilte databehandlingsvilkår, der adskiller sig fra dette databehandlingstillæg, men som fuldt ud opfylder alle krav i gældende databeskyttelseslove, gælder de forhandlede vilkår dog.


Termerne ”dataansvarlig”, ”databehandler”, ”den registrerede”, ”behandling” og ”persondata” har den betydning, som de har fået tildelt i gældende databeskyttelseslove.


”Datasikkerhedsbrud” betyder et brud på sikkerheden, der medfører hændelig eller uretmæssig tilintetgørelse, ændring eller uautoriseret adgang eller videregivelse af persondata.

”Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger” henviser til foranstaltninger, som Billetto træffer mod uautoriseret behandling og hændeligt tab eller videregivelse.


1. Anvendelighed og omfang


1.1 Arrangøren som dataansvarlig

For så vidt angår gældende databeskyttelseslove er en arrangør, der benytter sig af Billetto, dataansvarlig for persondata, der knytter sig til en person, der benytter sig af Billettos tjenester til at registrere sig eller købe en billet til deltagelse af arrangørens event (”forbruger”). Arrangøren accepterer at behandle sådanne persondata i overensstemmelse med arrangørens forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslove.

1.2 Billetto som databehandler og dataansvarlig

Når Billetto behandler forbrugeres persondata på vegne af arrangøren som en del af tjenesterne, er Billetto databehandler i udøvelsen af behandlingen, og arrangøren er den dataansvarlige. Dette omfatter omstændigheder, hvor Billetto indhenter persondata på grund af leveringen af sine kernetjenester inden for billetudstedelse, herunder behandling af betaling, levering af rapporter og værktøjer til at hjælpe arrangørerne med at få indblik i deres salgskanaler osv.

Med hensyn til en del af behandlingen af forbrugernes persondata fungerer Billetto som dataansvarlig, for eksempel når forbrugerne arbejder med Billetto ud over de funktioner, der vedrører arrangørens event, eller når Billetto foretager research og analyse for at forbedre sine produkter og funktioner.

I det omfang, at Billetto behandler persondata som databehandler på vegne af arrangøren, gælder afsnit 2 af dette databehandlingstillæg. Sådanne data behandles af it-systemer, der er angivet i listen ”Billettos underdatabehandlere”.

Når Billetto fungerer som dataansvarlig for forbrugernes persondata, er Billettos behandling ikke underlagt dette databehandlingstillæg.

1.3 Oplysninger om persondata

Oplysninger om persondata, der skal behandles af Billetto, og om de behandlingsaktiviteter, der skal udføres i henhold til aftalen, er følgende:

Varighed: Som angivet i aftalen

Karakter, formål og genstand: At gøre det muligt for arrangøren at arrangere og fremme events og administrere billetudstedelse ved hjælp af Billettos tjenester

Datakategorier: Navn, e-mailadresse, fakturerings- og betalingsoplysninger, oplysninger vedrørende events, der bookes og deltages i, forhold til arrangøren og øvrige persondata, som arrangøren anmoder forbrugerne om

De registrerede: Forbrugere


2. Databehandlingsbestemmelser


2.1 Når Billetto behandler persondata på vegne af arrangøren, skal Billetto:

2.1.1 Alene behandle persondata i henhold til arrangørens dokumenterede anvisninger, medmindre andet kræves af gældende ret. Billetto oplyser arrangøren om lovkravet før behandling af persondata, som går ud over arrangørens anvisninger, medmindre samme ret forbyder Billetto at gøre dette på grund af vigtige samfundsinteresser. Billetto informerer arrangøren, såfremt en anvisning efter deres opfattelse er et brud på gældende databeskyttelseslove. Arrangøren instruerer hermed Billetto til, og Billetto accepterer hermed at behandle persondata i nødvendigt omfang for at udføre Billettos forpligtelser i henhold til aftalen og til ingen andre formål.

2.1.2 Have etableret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata.

2.1.3 Uden ugrundet ophold oplyse arrangøren i tilfælde af et brud på datasikkerheden og yde arrangøren samarbejde og hjælp til at gøre det muligt for arrangøren at overholde sine forpligtelser som dataansvarlig i forhold til kravene om meddelelse af databrud.

2.1.4 Sikre, at personalet er underlagt bindende tavshedspligt for så vidt angår persondata.

2.1.5 Pålægge underdatabehandlere, som har adgang til persondata, forpligtelser, der er de samme som eller svarende til dem, der er angivet i afsnit 2, og forblive fuldt ansvarlig over for arrangøren for en underdatabehandlers eventuelle undladelse af at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med persondata.

2.1.6 Yde rimelig bistand til arrangøren i forbindelse med besvarelse af rettighedsanmodninger i henhold til gældende databeskyttelseslove, klager eller andre henvendelser fra databeskyttelsesmyndigheder eller personer, som er genstand for persondata, der behandles af Billetto. I tilfælde af, at en forbruger indsender en anmodning til Billetto om at få sine persondata slettet, instruerer og bemyndiger arrangøren hermed Billetto til at slette eller anonymisere forbrugerens persondata på arrangørens vegne.

2.1.7 På arrangørens skriftlige anmodning at stille alle oplysninger til rådighed for arrangøren, som med rimelighed er nødvendige for at påvise overholdelse af de forpligtelser, der er angivet i afsnit 2, og tillade og samarbejde med eventuelle audits.

2.1.8 Med undtagelse af persondata, for hvilke Billetto fungerer som dataansvarlig, at returnere, slette eller tilintetgøre persondata og kopier deraf på arrangørens anmodning (medmindre gældende ret kræver opbevaring af sådanne persondata, eller når kontrakten ophører).

2.1.9 Overførsel af persondata til et tredjeland

Den dataansvarlige accepterer, at databehandleren kan overføre persondata til et tredjeland, dvs. et land uden for EU. Databehandleren har pligt til at sikre, at en sådan overførsel til hver en tid er lovlig, herunder at der er et passende beskyttelsesniveau for de overførte persondata. Den samme forpligtelse gælder i forbindelse med databehandlerens brug af underdatabehandlere i tredjelande.

2.2 Arrangøren giver hermed samtykke til Billettos brug af de underdatabehandlere, der er angivet på Billettos websted til behandling af persondata på dennes vegne.

2.3 Arrangøren giver hermed samtykke til, at Billetto udpeger ekstra og nye underdatabehandlere (”nye underdatabehandlere”) til behandling af persondata på dennes vegne.

Billetto skal oplyse arrangøren om nye underdatabehandleres identitet via Billettos websted. Arrangøren er ansvarlig for regelmæssigt at se og gennemgå Billettos websted for sådanne ændringer, og Billettos websted er den eneste metode, hvormed Billetto kommunikerer sådanne ændringer.


3. Ansvar.

Se Billettos vilkår og betingelser.

Databehandlingstillæg til databehandlere og underdatabehandlere

(tilbage til toppen)

Nærværende Databehandlingstillæg (”DBT”) regulerer alle tjenester, der ydes til Billetto og deres Associerede Selskaber (”Billetto”) fra dig (”dig”, ”du”, ”din” eller ”Leverandør”) som Databehandler eller Underdatabehandler (som defineret nedenfor) (”Tjenesterne”).

Du og Billetto benævnes hver for sig en ”Part” og samlet ”Parterne”. Nærværende DBT supplerer, er inkorporeret i og forbliver gældende i løbetiden for alle aftaler Parterne imellem. Parterne aftaler følgende:


1. Definitioner

Termer med stort begyndelsesbogstav, men som ikke er defineret i nærværende DBT, har samme betydning som angivet i Aftalen, hvor dette er relevant. For så vidt angår nærværende DBT:

1.1 "Associeret Selskab/Associerede Selskaber" betyder en person eller enhed, der kontrollerer, er kontrolleret af eller er under fælles kontrol med enheden.

1.2 "Gældende love om Privatliv” betyder alle gældende love og regler om privatliv og databeskyttelse overalt i verden.

1.3 "Dataansvarlig” betyder den fysiske eller juridiske person eller enhed, som fastlægger formålene med og midlerne til behandling af Persondata.

1.4 "Databrud" betyder et sikkerhedsbrud, der fører til utilsigtet eller uretmæssig tilintetgørelse eller hændelig undergang, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang og alle øvrige uretmæssige former for behandling af Billettos Data.

1.5 "Billettos Data" betyder alle data, herunder Persondata, der leveres til Leverandøren eller på anden måde indhentes og/eller tilgås af Leverandøren på vegne af Billetto og/eller deres Associerede Selskaber under leveringen af Tjenesterne i henhold til Aftalen. Alle Billettos Data, der er Persondata, benævnes ”Billettos Persondata”.

1.6 "Persondata" betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person.

1.7 "Databehandler" betyder en enhed, der behandler Persondata på vegne af og i overensstemmelse med en Dataansvarligs anvisninger.

1.8 "Underdatabehandler" betyder en enhed, der er antaget af en Databehandler, som indvilliger i fra Databehandleren, at modtage Persondata, der alene er beregnet til de behandlingsaktiviteter, der skal udføres som en del af Tjenesterne.

1.9 "Leverandør" betyder den person eller enhed, som har indgået aftalen med Billetto.


2. Oplysninger om roller og data

2.1 For så vidt angår nærværende DBT kan Billetto fungere som Dataansvarlig, eller de kan fungere som Databehandler for en af deres kunder. Leverandøren anerkender derfor, at denne kan fungere som Databehandler for Billetto eller som Underdatabehandler for Billetto. Når Billetto fungerer som Databehandler, er Billetto forpligtet til kontraktmæssigt og/eller i henhold til Gældende love om Privatliv at sørge for, at visse forpligtelser, der relaterer sig til databeskyttelse, også overholdes af de udpegede Underdatabehandlere. Derfor gælder alle Databehandleres forpligtelser i henhold til nærværende DBT for Leverandøren, uanset om Leverandøren fungerer som Databehandler eller Underdatabehandler.

2.2. Arten af, formålet med og genstanden i Leverandørens databehandlingsaktiviteter, der udføres som en del af Tjenesterne, er angivet i Aftalen. De Persondata, der kan behandles, kan relatere sig til eventarrangører, deltagere, medarbejdere, leverandører og kontakter og kan indeholde navn, e-mailadresser, faktura- og betalingsoplysninger, events, der bookes, arrangeres og deltages i samt alle øvrige Persondata, der kan behandles i henhold til Aftalen.


3. Leverandørers behandling af Data

3.1 Leverandøren garanterer og forpligter sig til alene at behandle Billettos Persondata til de begrænsede og specificerede formål, der er angivet i Aftalen, og/eller som det i øvrigt er retmæssig anvist af Billetto på skrift (e-mail eller på anden måde), medmindre gældende ret kræver andet. Leverandøren informerer øjeblikkeligt Billetto, hvis en anvisning, efter deres opfattelse, er et brud på Gældende love om Privatliv.

3.2 Når Leverandøren behandler Billettos Persondata, som kommer fra EU, EØS, Storbritannien og/eller Schweiz, og Leverandøren overfører Billettos Persondata til et land, der af Europa-Kommissionen ikke skønnes at give passende beskyttelse af Persondata, garanterer og forpligter Leverandøren sig til at: (i) overholde sine forpligtelser i henhold til Gældende love om Privatliv og (ii) som minimum sikre tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for Billettos Persondata som angivet i Standardkontraktbestemmelserne (SKB), der er udstedt af Europa-Kommissionen, og/eller at sikre et passende beskyttelsesniveau for Billettos Persondata, som Billetto ellers med rimelighed måtte kræve i overensstemmelse med Gældende love om Privatliv. Leverandøren accepterer øjeblikkeligt at informere Billetto på skrift om sin manglende evne til at kunne opfylde sine forpligtelser og at træffe alle rimelige og passende foranstaltninger for at afhjælpe en eventuel misligholdelse og/eller ophøre behandlingen af Billettos Persondata, alt efter hvad Billetto efter eget skøn afgør.


4. Fortrolighed og beskyttelse mod brud

4.1 Leverandøren sikrer, at en person, som denne giver tilladelse til at behandle Billettos Data (herunder Leverandørens personale, agenter og underleverandører), er underlagt tavshedspligt.

4.2 Leverandøren sikrer, at denne i hele Aftalens løbetid eller i varigheden for sine Tjenester til Billetto som Databehandler eller Underdatabehandler implementerer og opretholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte Billettos Data, herunder beskyttelse mod Databrud. Ligeledes gælder, at såfremt Leverandøren er etableret uden for EU eller EØS, overholder Leverandøren sine kontraktbestemmelser for dataoverførsler fra dataansvarlige i EU til databehandlere, der er etableret uden for EU eller EØS som udstedt fra tid til anden af Europa-Kommissionen.5. Brug af Underdatabehandlere

Leverandøren oplyser Billetto om eventuelle Underdatabehandlere, som denne bruger for så vidt angår Billettos Persondata, og Leverandøren skal:

 1. Sikre, at alle Underdatabehandlere er kontraktmæssigt og skriftligt forpligtet til at yde mindst det samme beskyttelsesniveau, som der er påkrævet i nærværende DPT, og at de overholder Gældende love om Privatliv

 2. Være fuldt ansvarlig for og erstatningspligtig over for Billetto for handlinger og undladelser foretaget af Underdatabehandlere, som var de Leverandørens egen handling eller undladelse

 3. Efter anmodning give Billetto oplysninger om eventuelle udpegede Underdatabehandlere.


6. Registrerede personers rettigheder og Leverandørens samarbejde

Leverandøren skal på Leverandørens regning yde al den assistance, som Billetto har brug for, for at gøre det muligt for Billetto at:

 1. Reagere på, overholde og i øvrigt løse eventuelle anmodninger, spørgsmål eller klager om rettigheder, som modtages af Billetto (eller en af Billettos kunder) fra en person, hvis Persondata behandles af Leverandøren på vegne af Billetto eller en gældende og formelt udpeget databeskyttelsesmyndighed.

 2. Overholde (og udvise overensstemmelse med) sine forpligtelser i henhold til Gældende love om Privatliv. I tilfælde af, at en sådan anmodning, et sådant spørgsmål eller en sådan klage i henhold til afsnit 5 gives direkte til Leverandøren, oplyser Leverandøren Billetto derom og giver de fulde oplysninger.


7. Oplysninger og revision

Leverandøren accepterer med rimeligt forudgående skriftligt varsel at give Billetto (eller dennes udpegede revisorer) alle oplysninger, som Billetto skønner med rimelighed er nødvendige for, at Billetto kan revidere Leverandørens overholdelse af kravene i nærværende DPT, herunder færdiggørelse af spørgeskemaer i forbindelse med revision, tilvejebringelse af sikkerhedspolitikker og sammendrag af vurderinger af overholdelsen af branchestandarder, penetrationstest og sårbarhedsscanninger. Al sådan revision udføres for Leverandørens regning.


8. Procedure i tilfælde af Databrud

I tilfælde af et Databrud udfører Leverandøren alene følgende handlinger (medmindre Billetto har givet tilladelse til andet):

8.1 Informerer straks og uden unødigt ophold (og senest 24 timer efter at være blevet bevidst om Databruddet) Billetto og giver Billetto en rimeligt detaljeret beskrivelse af Databruddet, den type data, der var genstand for Databruddet, og identiteten for den enkelte berørte person, så snart sådanne oplysninger kan indhentes eller på anden måde bliver tilgængelige, samt alle øvrige oplysninger, som Billetto med rimelighed måtte forlange i forbindelse med Databruddet.

8.2 Undersøger straks (og senest inden for 24 timer efter at være blevet bevidst om Databruddet) Databruddet, bestræber sig inden for rimelighedens grænser på at afbøde Databruddets virkning og skade i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til afsnit 4 ovenfor og yder al øvrig assistance, som Billetto med rimelighed måtte forlange i forbindelse med Databruddet.


9. Tilbagelevering eller tilintetgørelse af Data

Ved opsigelse eller ophør af nærværende DPT (se Vilkår og Betingelser) skal Leverandøren (efter Billettos valg) tilintetgøre eller tilbagelevere alle Billettos Data og kopier af disse Data, som er i deres besiddelse eller kontrol (herunder Billettos Data, for hvilke en tredjepart fungerer som underleverandør med henblik på databehandling), medmindre en relevant lov kræver, at Leverandøren beholder Billettos Data.


10. Skadesløsholdelse

Leverandøren holder Billetto, deres kunder, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, repræsenter og Associerede Selskaber (hver en ”Skadesløsholdt Part”) skadesløs og friholdt fra og mod alle tredjepartstab, -skader, -omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og -udgifter), -udgifter og -ansvar, som en Skadesløsholdt Part måtte lide eller pådrage sig på grund af Leverandørens manglende overholdelse af kravene i nærværende DBT.


11. Andre bestemmelser

Med undtagelse af de ændringer, som foretages af nærværende DBT, forbliver Aftalen og/eller andre aftaler, som vedrører Tjenesterne, uændrede og med fuld gyldighed.

For så vidt angår bestemmelserne vedrørende behandlingen af Persondata gælder bestemmelserne i nærværende DBT i tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og nærværende DBT. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende DBT og en anden bestemmelse i Aftalen mellem dig og os gælder nærværende DBT med undtagelse af tilfælde, hvor du og Billetto individuelt har forhandlet databehandlingsvilkår, der adskiller sig fra nærværende DBT, og som fuldt ud opfylder kravene i Gældende love om Privatliv, i hvilket tilfælde de forhandlede vilkår gælder.

Billetto Underdatabehandlere

(tilbage til toppen)

Billetto samarbejder med nedenstående tredjeparter ("Underdatabehandlere") for at levere specifik funktionalitet. For at udføre deres funktioner får disse tredjeparter adgang til personlige data, som defineret i databehandlingstillæg for arrangører. Billetto vil opdatere denne side, når det er nødvendigt. Venligst gennemse oplysningerne løbende, for opdateringer og for at se listen af underleverandører. Skriv dig op for at tilmelde dig e-mail opdateringer, når Billetto opdaterer sin underleverandør side, ved at klikke her.

UnderdatabehandlereFormål med UnderdatabehandlereBeliggenhed
AmazonAmazon er vores leverandør af software, databaser mm, og vil opbevare al information. Irland
PostmarkBehandling af kontaktinformation, som benyttet til transaktionelle e-mailsUSA
RedislabLever et system til at stille interne job i kø til vores databasebehandlingIrland
ClerkMuliggøre at events kan søges, anbefales på Billetto.Tyskland
KlaviyoSend transaktions- og marketingmails til billetkøbere.USA